Mandatul 2021 -2025

Componenta 2021 – 2025 :

Contracte de mandat

Documente aferente :

Plan de Administrare al Consiliului de Admnistrație

Codul de Etică al Consiliului de Administrație

Regulamentul Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comitetului de Audit al Consiliului de Admnistrație

Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie R.A.A.D.P.F.L Craiova

Hotarari Consiliu de Administratie in mandatul 2021-2025

Rapoarte anuale R.A.A.D.P.F.L Craiova

Raport anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al R.A.A.D.P.F.L Craiova la finalul anului 2021

Raport anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al R.A.A.D.P.F.L Craiova la finalul anului 2022

Declaratii de avere si de interese 2023

Declaratii de avere si de interese 2022

Declaratii de avere si de interese 2021