Licitatii

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii, urmatoarele spatii:

 

–  Str. Oltet, nr.10, Craiova, suprafata 46, 33 m², profil prestari servicii;

– Str. Madona Dudu, nr.46, Craiova, suprafata 42, 63 m², profil prestari servicii;

– Str. Madona Dudu, nr.55, Craiova, suprafata 40, 80 m², profil prestari servicii;

– Str. Lipscani, nr.20, Craiova, suprafata 35 m², profil prestari servicii.

 

Licitatia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, Str. Brestei, nr.129, in data de 06.05.2015.

Relatii suplimentare la telefon: 0251.411.214, int. 17, luni – joi 8:00 – 16:30 si vineri 8:00 – 14:00

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.