Informare privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare

Ca urmare a adresei nr. 35978/26.11.2021 prin care ziua de 29.11.2021 este zi liberă la nivelul R.A.A.D.P.F.L CRAIOVA, se decalează cu o zi datele din procedura de angajare, după cum urmează :

– Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 02.12.2021, la sediul regiei.

– Eventualele contestatații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 03.12.2021, până la ora 12:00; persoana de contact secretar ec.Teodeorescu Eduard, telefon 0251411214.

– Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 06.12.2021.

– Interviul : se desfășoară la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 07.12.2021, ora 10:00.

– Rezultatul la interviu se afișează în data de 07.12.2021, la sediul regiei.

– Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, în data de 08.12.2021, până la ora 16.00; persoana de contact secretar Ec.Teodorescu Eduard, telefon 0251411214.

– Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 09.12.2021.

– Rezultatele finale ale concursului se afișeaza la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în data de 09.12.2021.