INFORMARE

Toți deținătorii de construcții provizorii executate fără autorizație de construire asupra locurilor de veci, situate în cimitirele Sineasca, Ungureni și Dorobănția din Craiova sunt notificați să procedeze la desființarea acestora în termen de 15 zile de la data afișării prezentei.

În caz de neconformare în termenul acordat, RAADPFL Craiova va proceda imediat la desființarea construcțiilor provizorii neautorizate, conform dispozițiilor art. 33 din Legea 50/1991, costurile ocazionate de desființare urmând să fie suportate de către proprietarii construcțiilor.