Hotărâri Consiliul de Administrație 2018

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 49/14.03.2018

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa extraordinara din data de                      14 martie 2018.

Având în vedere nota de fundamentare nr.51/14.03.2018, privind stabilirea pretului de vanzare al biletelor de intrare la meciurile internationale (volei, handbal, baschet), desfasurate in Sala Polivalenta din Craiova.

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

Art. 1  Aproba tariful de 10 lei/persoana pentru biletele de intrare la meciurile internationale (volei, handbal, baschet), desfasurate in Sala Polivalenta din Craiova.

Art. 2 Se inainteaza prezenta hotarare catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in vederea aprobarii.

Art.3 Directorul Baze Sportive va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

Cj. Enache Constantin

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 50/14.02.2018

 

 

 

 

Consiliul de Administratie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016.

Avand în vedere raportul de inspectie economico-financiara incheiat in data de 4.01.2018, inregistrat prin nr.87/10.01.2018, al Directiei Generale a Finantelor Publice – Craiova si  dispozitia obligatorie a Directiei Generale a Finantelor Publice – Craiova, inregistrata prin nr.88/10.01.2018 si adresa nr.4578/2018.

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

        Art. 1 Amana punerea in executare a masurii nr.2 pana la solutionarea cererii de suspendare a acestei masuri de catre instanta de judecata.

        Art.2 Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul, Biroul Tehnic-Productie, Sectia Zone Verzi si Biroul Juridic Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

Cj.Enache Constantin

 

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 51/30.03.2018

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                30 martie 2018.

Având în vedere referatul nr.5718/29.03.2018, întocmit de Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie, privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru suprafetele de teren pe care se afla amplasate constructii provizorii.

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

Art. 1  Se aprobă prelungirea contractelor de inchiriere pentru suprafetele de teren pe care se afla amplasate constructii provizorii, prevăzute în anexa nr.1 ce face parte din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art. 2  Se aprobă intocmirea contractului de inchiriere pentru suprafetele de teren pe care se afla amplasate constructii provizorii, prevăzute în anexa nr.2 ce face parte din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 (unu) an.

Art. 3 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 52/30.03.2018

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                30 martie 2018.

Având în vedere referatul nr.5657/29.03.2018, întocmit de                   Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie privind situatia spatiilor cu alta destinatie devenite libere.

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

       Art. 1 Aprobă disponibilizarea spatiului cu alta destinatie situat in Craiova, cartier Lapus, bl.N13, parter, in suprafata de 118,26 mp, catre Consiliul Local al municipiului Craiova.

        Art. 2 Aprobă scoaterea la licitatie publica conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.88/2016, a spatiilor cu alta destinatie prevazute in anexa 1, ce face parte din prezenta hotarare, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

       Art. 3 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 53/30.03.2018

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                30 martie 2018.

Având în vedere referatul nr.5526/28.03.2018, întocmit de Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie privind terenul pentru amplasare jocuri distractive din Parcul Tineretului

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

Art. 1  Se aprobă prelungirea contractului de inchiriere nr.1543/06.04.2015, pentru suprafata de 80,00 mp, situata in Craiova, incinta parcului Tineretului, aleea de acces spre Restaurantul „Stejarul”, pe care se afla amplasat un parc de distractii – jocuri distractive, domnului Gaspar Ioan, pentru o perioada de 3( trei) ani.

Art. 2 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

Cj.Enache Constantin

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 54/30.03.2018

 

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                30 martie 2018.

Având în vedere referatul nr. 5463/27.03.2018, întocmit de                   Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie, privind solicitarea d/lui Poenaru Dragos privind terenul situat in Craiova, Bld. Nicolae Romanesu nr.4

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

 Art. 1 Respinge solicitarea formulata de catre d/lul Poenaru Dragos, privind acordul/avizul regiei pentru contractul de imprumut de folosinta pentru suprafata de teren de 180mp situat in Craiova, str.Nicolae Romanescu cu nr.4.

 Art. 2 Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 55/30.03.2018

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018.

Având în vedere referatul nr. 5395/26.03.2018, întocmit de Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie privind solicitarile de intocmire contracte de inchiriere pentru suprafetele de teren pe care se afla constructii provizorii, situate in Craiova, str.Cimpia Islaz, nr.74.

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

   

    Art. 1  Se aprobă intocmirea de contracte de de inchiriere catre domnii Farago Nicolae, Rusanescu Marin si Stan Nicolae pentru suprafatele de teren, pe care este amplasate constructii provizorii, situate in Craiova, str. Campia Islaz nr.74,pentru o perioadă de 1 (unu) an, cu conditia ca in acesta perioada de valabilitate a contractului, locatarii sa efectueze demersurile legale in vedere obtinerii autorizatiei de constructie.

      Art.2 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 56/30.03.2018

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018.

Având în vedere referatul nr. 5396/26.03.2018, întocmit de Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie privind terenul situat in Craiova, str.Riului nr.91, in suprafata de 80,00 mp.

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

   

    Art. 1  Solicita proprietarului terenului situat in Craiova, str.Riului nr.91, in speta Primariei municipiului Craiova – Directia Patrimoniu, acordul in vederea inchirierii suprafetei de 80,00 mp., avand in vedere solicitarea domnului Picioarea George Daniel.

      Art.2 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 57/30.03.2018

 

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                30 martie 2018.

Având în vedere Raportul de Inspectie Fiscala nr. 26215/12.02.2018 si Decizia de Impunere, inregistrata prin nr.28270/15.02.2018, a Directiei Impozite si Taxe Craiova si contestatia formulata de catre R.A.A.D.P.D.F.L. Craiova impotriva deciziei de impunere.

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

Art.1 Ia act de contestatia formulata de catre R.A.A.D.P.F.L. Craiova impotriva deciziei de impunere nr.28270/15.02.2018 a Directiei Impozite si Taxe Craiova.

Art.2 Dispune inaintarea catre Consiliul Local al municipiului Craiova, a Raportului de Inspectie Fiscala nr. 26215/12.02.2018, al Directiei Impozite si Taxe Craiova, Decizia de Impunere inregistrata prin nr.28270/15.02.2018 si

contestatia formulata de catre R.A.A.D.P.F.L. Craiova, impotriva deciziei de impunere nr.28270/15.02.2018 a Directiei Impozite si Taxe Craiova.

Art.3 Directorul General, Directorul Economic si Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 58/30.03.2018

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                30 martie 2018.

Având în vedere Raportul de activitate nr.5776/30.03.2018, aferent perioadei 01.01.2016-31.12.2017, pentru obiectivul Sala Polivalenta si ansamblul format din Centrul Multifunctional, Centrul de Sprijin al IMM-urilor si Institutelor de Cercetare si Inovare si Centrul de Dezvoltare Tehnologica si Excelenta in Afaceri.

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

Art.1 Ia act de raportul de activitate nr.5776/30.03.2018, aferent perioadei 01.01.2016-31.12.2017, pentru obiectivul Sala Polivalenta si ansamblul format din Centrul Multifunctional, Centrul de Sprijin al IMM-urilor si Institutelor de Cercetare si Inovare si Centrul de Dezvoltare Tehnologica si Excelenta in Afaceri, urmand ca ulterior sa se ia o decizie in acest sens.

Art.2 Membrii Consiliului de Administratie vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 59/30.03.2018

 

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                30 martie 2018.

Având în vedere referatul nr.5778/30.03.2018, privind achizitionarea de elemente pentru inlocuirea elementelor defecte de la locurile de joaca vechi.

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

Art.1 Ia act de referatul nr.5778/30.03.2018 si dispune efectuarea unui raport care sa cuprinda stadiul fizic al tuturor amplasamentelor( locuri de joaca) si inaintarea acestui raport catre Primaria municipiului Craiova – Directia Patrimoniu in vederea instituirii masurilor ce se impun in vederea readucerii echipamentelor existente in stare de functionare si exploatare.

Art.2 Sectorul Mobilier Urban va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 60/30.03.2018

 

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018.

Având în vedere referatul nr.5687/29.03.2018, privind Planul Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2018.

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

 

Art. 1  Aproba Planul Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2018, inregistrat prin nr.5338/26.03.2018, plan ce face parte intregranta din prezenta hotarare.

Art.2 Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Biroul Tehnic Productie si Biroul Achizitii Publice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 61/30.03.2018

 

 

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                30 martie 2018.

Având în vedere referatul nr.5345/26.03.2018 si anexele la acesta, privind inventarierea marfurilor magazinului Cassa.

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

Art.1 Aproba lista bunurilor care trebuie distruse si predate apoi catre o firma specializata in colectarea/distrugerea produselor degradate, conform referatului nr.5345/26.03.2018 si anexelor la acesta, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Dispune formarea unei comisii de distrugere la nivelul regiei in vederea ducerii la indeplinire a punctului nr.1.

Art.3 Biroul Resurse-Umane si Relatii cu Publicul, Comisia de distrugere si  Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 62/30.03.2018

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                30 martie 2018.

Având în vedere referatul nr.5447/27.03.2018, privind indemnizatia variabila directorilor/managerilor regiei.

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

 Art. 1  Aprobă modificarea prin act aditional a art.4 din contractele de mandat ale directorilor/managerilor regiei in sensul „ indemnizatia variabila: o suma egala cu procentul atingerii obiectivelor si indicatorilor de performanta, aprobate in contractul de mandat, calculate la 6(sase) indemnizatii fixe lunare, majorate conform OUG nr.90/2017, Legea nr.227/2015 si HCA mr.187/2017, ca urmare a trecerii CAS si CASS de la angajator catre acestia, pentru indeplinirea 100% a indicatorilor de performanta

Art. 2 Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul  si Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii  si, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 63/30.03.2018

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                30 martie 2018.

Având în vedere referatul nr.5334/26.03.2018, privind acordarea de tichete cadou cu ocazia Pastelui.

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

 

        Art. 1 Aproba acordarea de tichete cadou in valoare totala de 150 lei, in cuantum egal pentru toti salariatii regiei, cu ocazia Pastelui.

       Art. 2  Nu beneficiaza de acesta prima salariatii angajati pe o perioada mai mica de 3 luni, calculata de la data acordarii acestora.

       Art. 3  Directorul General, Directorul Economic, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul si Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 64/30.03.2018

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                30 martie 2018.

Având în vedere adresa nr. 5243/23.03.2018, prin care se solicita incheierea unui act aditional in ceea ce priveste prelungirea acordului de folosinta a Salii Polivalente din Craiova. intre R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA si S.C. Club Sportiv U Craiova S.A.

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

 

        Art. 1 Aproba prelungirea acordului de folosinta a Salii Polivalente din Craiova., prin incheierea unui act aditional intre R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA si S.C. Club Sportiv U Craiova S.A. cu acordul Primariei Municipiului Craiova, pana la data de 30.06.2019.

       Art. 2  Directorul General, Directorul Economic si Directorul Baze Sportive, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 65/30.03.2018

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                30 martie 2018.

Având în vedere adresa nr. 5048/20.03.2018, prin care se solicita incheierea unui protocol de colaborare intre R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA  – Directia Baze Sportive si Directia Generala Anticoruptie.

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

 

        Art. 1 Aproba incheierea unui protocol de colaborare intre R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA-Directia Baze Sportive si Directia Generala Anticoruptie, cu acordul Primariei Municipiului Craiova, pe perioada                     2018-2019.

       Art. 2  Directorul General si Directorul Baze Sportive, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

 

     R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 66/30.03.2018

 

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                30 martie 2018.

Având în vedere referatul nr.5049/20.03.2018, privind solicitarea                        S.C. Anamagda Com S.R.L. de prelungire a contractului de inchiriere, pentru suprafata de 15,00 mp din incinta Salii Polivalente din Craiova.

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

 Art.1 Aproba prelungirea contractului de inchiriere al                              S.C. Anamagda Com S.R.L., pentru suprafata de 15,00 mp, situati in incinta Salii Polivalente din Craiova, cu acordul Primariei Municipiului Craiova, pentru o perioada de 1(unu) an.

Art.2 Director General si Director Baze Sportive, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA                                                                                  

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 67/16.04.2018

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa extraordinara din data de                      16 aprilie 2018.

Având în vedere nota de fundamentare nr.6900/16.04.2018, privind stabilirea pretului de vanzare al biletelor de intrare la finala EHF-Handbal feminin dintre SCM Craiova si Vipers Kristiansand, desfasurata in Sala Polivalenta din Craiova.

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

Art. 1  Aproba tariful de 30 lei/persoana pentru biletele de intrare la finala EHF-Handbal feminin dintre SCM Craiova si Vipers Kristiansand, desfasurata in Sala Polivalenta din Craiova.

Art. 2  Aproba tariful de 100 lei/persoana pentru biletele de intrare la sectorul VIP la finala EHF-Handbal feminin dintre SCM Craiova si Vipers Kristiansand, desfasurata in Sala Polivalenta din Craiova.

Art. 3 Se inainteaza prezenta hotarare catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in vederea aprobarii.

Art.4 Directorul Baze Sportive va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

Cj. Enache Constantin

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 68/26.04.2018

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                26 aprilie 2018.

Având în vedere referatul nr.7873/25.04.2018, întocmit de Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie, privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru suprafetele de teren pe care se afla amplasate constructii provizorii.

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

Art. 1  Se aprobă prelungirea contractelor de inchiriere pentru suprafetele de teren pe care se afla amplasate constructii provizorii, prevăzute în anexa nr.1 ce face parte din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art. 2  Se aprobă intocmirea contractului de inchiriere pentru suprafetele de teren pe care se afla amplasate constructii provizorii, prevăzute în anexa nr.2 ce face parte din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art. 3 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 69/26.04.2018

 

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                26 aprilie 2018.

Având în vedere referatul nr.7872/25.04.2018, întocmit de Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie, privind prelungirea contractelor de inchiriere la spatiile cu alta destinatie.

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

Art. 1  Se amana solicitarea de prelungire a contractului de inchiriere a S.C. Fulmind Impex S.R.L., privind spatiul situat in Craiova, cartier Rovine, bl.21-43, parter, pana la prezentarea certificatului fiscal de la Directia Impozite si Taxe si hotararea judecatoreasca definitiva in dosarul nr.171184/215/2015.

Art. 2 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 70/26.04.2018

 

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                26 aprilie 2018.

Având în vedere referatul nr.8001/26.04.2018, întocmit de Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie, privind solicitarea CEC BANK S.A., privind spatiul situat in Craiova, Calea Unirii, bl.21B, in suprafata 2,00 mp.

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

Art. 1  Se aproba incetarea contractului de inchiriere incheiat intre R.A.A.D.P.F.L. Craiova si CEC BANK S.A., privind spatiul situat in Craiova, Calea Unirii, bl.21B, in suprafata 2,00 mp.

Art. 2 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA                                                                                  

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 71/26.04.2018

 

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                26 aprilie 2018.

Având în vedere referatul nr.7893/25.04.2018, privind actualizarea capitolului nr.3.1. din Planul de management al Managerului Centrului Multifunctional Craiova.

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

 

Art. 1 Aproba actualizarea capitolului nr.3.1. din Planul de management al Managerului Centrului Multifunctional Craiova, privind Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru perioada 2017, 2018 si 2019 conform referatului nr.7893/25.04.2018 si anexei la acesta ce fac parte din prezenta hotarare.

Art.2  Managerul Centrulu Multifunctional Craiova, Directorul Economic si Biroul Resurse Umane si Salarizare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA                                                                                  

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 72/26.04.2018

 

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de                26 aprilie 2018.

Având în vedere referatul nr.6249/04.04.2018, intomit de catre biroul marketing din cadrul Centrului Multifunctional Craiova privind contractarea serviciilor unui post TV local pentru realizarea si difuzarea unor spoturi publicitare pe parcursul anului 2018.

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

 

Art. 1 Aproba contractarea serviciilor unui post TV local pentru realizarea si difuzarea unor spoturi publicitare pe parcursul anului 2018, cu conditia incadrarii in bugetul de venituri si cheltuieli.

Art.2 Managerul Centrulu Multifunctional Craiova va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 73/04.05.2018

 

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 4 mai 2018.

Având în vedere nota de fundamentare nr.8565/03.05.2018, întocmita de Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2018.

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2018, conform notei de fundamentare nr.8565/03.05.2018, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se înaintează prezenta hotărâre către Consiliul Local al Municipiului Craiova în vederea aprobării.

Art. 3 Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul si celelalte compartimente din cadrul regiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Oprea Lucian

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 74/09.05.2018

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa extraordinară  din data de 9 Mai 2018.

Având în vedere referatul nr.9113/09.05.2018, intocmit de Directorul Economic privind aprobarea situatiei fininciare anuale pe anul 2017.

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

 

Art.1  Aprobarea situatiei financiare pentru anul 2017.

         Art.2 Se inainteaza prezenta hotarare catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in vederea aprobarii bilantului regiei aferent anului 2017.

Art.3 Directorul General, Directorul Economic si Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

 

 

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 75/09.05.2018

 

 

 

 

 

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa extraordinară din data de          9 Mai 2018.

Având în vedere decizia nr.33/P/23.04.2018, privind solutionarea plangerii prealabile formulate de catre R.A.A.D.P.F.L. Craiova, impotriva Dispozitiei obligatorii nr.CRR-AIF 88/10.01.2018 si a Raportului de inspectie economico-fiscala nr.CRR-AIF 87/10.01.2018, emise de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova.

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

 

Art. 1  Ia act de decizia nr.33/P/23.04.2018, privind solutionarea plangerii prealabile formulate de catre R.A.A.D.P.F.L. Craiova, impotriva Dispozitiei obligatorii nr.CRR-AIF 88/10.01.2018 si a Raportului de inspectie economico-fiscala nr.CRR-AIF 87/10.01.2018, emise de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova si dispune inaintarea deciziei sus mentionate catre biroul juridic executari silite, recuperari in vederea exercitarii cailor legale impotriva acesteia.

Art.2 Biroul Juridic Executari Silite, Recuperari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,