Hotărâri C.A. de la 155-192 anul 2017

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 155/17.10.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016 si Codul Civil, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17 octombrie 2017.

Având în vedere referatul nr.19352/17.10.2017, privind indemnizatia fixa a conducerii R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Avand in vedere propunerea comitetului de remuneratie din cadrul Consiliului de Administratie, Consiliul de Administratie aproba propunerile comitetului de remuneratie in sensul:

  • Directorul General al R.A.A.D.P.F.L. Craiova – Filip Aurelia – actualizarea componentei fixe cu salariul mediu brut pe ramura de activitate si anume 2313,33 lei (media castigului brut in ramura in ultimele 12 luni) X 6 (coeficientul maxim al valorii indemnizatiei fixe conform art.37. al.3), rezultand o indemnizatie de 13879 lei brut/luna, incepand cu luna noiembrie.

  • Directorul Tehnic al R.A.A.D.P.F.L. Craiova – Anghel Gabriel Nicolae – actualizarea componentei fixe cu salariul mediu brut pe ramura de activitate si anume 2313,33 lei (media castigului brut in ramura in ultimele 12 luni) X 3,3 (coeficientul propus de firma de selectie la semnarea contractului de mandat), rezultand o indemnizatie de 7633 lei brut/luna, incepand cu luna noiembrie.

  • Directorul Economic al R.A.A.D.P.F.L. Craiova – Popescu Iuliana – actualizarea componentei fixe cu salariul mediu brut pe ramura de activitate si anume 2313,33 lei (media castigului brut in ramura in ultimele 12 luni) X 3,3 (coeficientul propus de firma de selectie la

semnarea contractului de mandat), rezultand rezultand o indemnizatie de 7633 lei brut/luna, incepand cu luna noiembrie.

  • Directorul Baze Sportive a Salii Polivalente din Craiova – Mitricof George Cristian – actualizarea componentei fixe cu salariul mediu brut pe ramura de activitate si anume 2313,33 lei (coeficientul propus de firma de selectie la semnarea contractului de mandat), rezultand rezultand o indemnizatie de 7633 lei brut/luna, incepand cu luna noiembrie.

  • Managerul Centrului Multifunctional Craiova – Badoi Mircea Daniel – actualizarea componentei fixe cu salariul mediu brut pe ramura de activitate si anume 2313,33 lei (media castigului brut in ramura in ultimele 12 luni) X 3,3 (coeficientul propus de firma de selectie la semnarea contractului de mandat), rezultand rezultand o indemnizatie de 7633 lei brut/luna, incepand cu luna noiembrie.

Art.2 Dispune modificarea corespunzatoare prin act aditional la contractul de mandat al fiecarui director a componentei fixe, conform art.1.

Art.3 Dispune modificarea contractul de mandat nr.3112/01.03.2016 al domnului Bădoi Daniel Mircea care ocupa functia de manager al centrului Multifunctional Craiova, prin suplimentarea cu noile structuri date in administrare si anume: Business Centre Sud Craiova, Centrul de Dezvoltare Tehnologica si Excelenta in Afaceri si Centrul de Sprijin al IMM-urilor si Institutelor de Dezvoltare, prin acelasi act aditional la contractul de mandat.

Art.4 Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Directorul Baze Sportive al Salii Polivalente din Craiova, Managerul Centrului Multifunctional Craiova, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul si membrii Consiliului de Administratie vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 156/17.10.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016 si Codul Civil, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17 octombrie 2017.

Având în vedere raportul trimestrial de informare a Consiliului de Administratie inregistrat prin nr.19319/17.10.2017, intocmit de catre doamna director general – Filip Aurelia, in perioada aprilie-iunie 2017.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Ia act de raportul trimestrial de informare a Consiliului de Administratie, intocmit de catre doamna director general – Filip Aurelia, conform contractului de mandat, in perioada aprilie-iunie 2017, incheiat in temeiul OUG nr.109/2011 modificata si aprobata prin Lg.nr.111/2016.

Art.2 Directorul General, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul si membrii Consiliului de Administratie, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 157/17.10.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016 si Codul Civil, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17 octombrie 2017.

Având în vedere raportul trimestrial de informare a Consiliului de Administratie inregistrat prin nr.19367/17.10.2017, intocmit de catre domnul manager al Centrului Multifunctional Craiova – Badoi Mircea Daniel, in perioada aprilie – septembrie 2017.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Ia act de raportul trimestrial de informare a Consiliului de Administratie, intocmit de catre domnul manager al Centrului Multifunctional Craiova – Badoi Mircea Daniel, aprilie – septembrie 2017, conform contractului de mandat, incheiat in temeiul OUG nr.109/2011 modificata si aprobata prin Lg.nr.111/2016.

Art.2 Managerul Centrulu Multifunctional Craiova, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul si membrii Consiliului de Administratie, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 158/17.10.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016 si Codul Civil, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17 octombrie 2017.

Având în vedere raportul trimestrial de informare a Consiliului de Administratie inregistrat prin nr.18556/06.10.2017, intocmit de catre domnul Director Baze Sportive a Salii Polivalente din Craiova – Mitricof George Cristian, in perioada iulie-septembrie 2017.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Ia act de raportul trimestrial de informare a Consiliului de Administratie, intocmit de catre domnul Director Baze Sportive al Salii Polivalente din Craiova – Mitricof George Cristian, in pedioada iulie-septembrie 2017, incheiat in temeiul OUG nr.109/2011 modificata si aprobata prin Lg.nr.111/2016.

Art.2 Directorul Baze Sportive al Salii Polivalente din Craiova, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul si membrii Consiliului de Administratie, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 159/17.10.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016 si Codul Civil, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17 octombrie 2017.

Având în vedere referatul inregistrat prin nr.19408/17.10.2017, privind stabilirea remuneratiei secretarului Consiliului de Administratie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova – Dobre-Mazilu Viorel-Dragos.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Amana stabilirea remuneratiei secretarului Consiliului de Administratie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova – Dobre-Mazilu Viorel-Dragos, in vederea analizarii.

Art.2 Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul, membrii Consiliului de Administratie si Dobre-Mazilu Viorel-Dragos, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 160/17.10.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016 si Codul Civil, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17 octombrie 2017.

Avand in vedere adresa Primarie Municipiului Craiova – Directia Patrimoniu privind emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de renovare/consolidare a apartamentului situat in Craiova, str. Madona Dudu nr.17.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Ia act de raspunsul Primarie Municipiului Craiova – Directia Patrimoniu privind emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de renovare/consolidare a apartamentului situat in Craiova, str. Madona Dudu nr.17.

Art. 2 Dispune solicitarea alocarii de fonduri catre Primarie Municipiului Craiova – Directia Patrimoniu in vederea consolidarii apartamentului situat in Craiova, str. Madona Dudu nr.17.

Art. 3 Directorul General, Director Tehnic, Biroul Tehnic – Producţie si Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 161/23.10.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016 si Codul Civil, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23 octombrie 2017.

Având în vedere cererea de concediu crestere copil a doamnei director economic al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, ec.Popescu Iuliana, pentru o perioada de 2(doi) ani, incepand cu data de 01.11.2017.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Amana luarea unei decizii privind solicitarea de concediu crestere copil incepand cu data de 01.11.2017, pentru o perioada de 2(doi), ani a doamnei Popescu Iuliana, in vederea analizarii si comunicarii unui punct de vedere de la Ministerul Finantelor Publice.

Art.2 Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul, membrii Consiliului de Administratie si Popescu Iuliana, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 162/31.10.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17 octombrie 2017.

Tinand cont ca s-a modificat prin act aditional Contractul Colectiv de Munca, in temeiul art.41(3) lit.e din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicata si modificata, astfel grilele de salarizare au suportat majorari, nivelul de salarizare pentru functia de sef birou s-a stabilit la 4150 lei brut/luna, in acest sens modificandu-se si remuneratia secretarului Consiliului de Administratie, care in prezent avea un salariu de 3738 lei brut/ luna conform H.C.A 39/12.04.2017.

Având în vedere propunerea comitetului de nominalizare si remunerare al Consiliului de Administratie si a presedintelui de sedinta, privind stabilirea indemnizatiei secretarului Consiliului de Administratie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova – Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Aproba acordarea unui spor adaugat la salariu in cuantum de 25% acordat lunar, secretarului Consiliului de Administratie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, d/ul Dobre-Mazilu Viorel-Dragos, pentru activitatea prestata in functia de secretar in cadrul Consiliului de Administratie, incepand cu luna noiembrie a anului in curs.

Art. 2 Se revoca art.2 al H.C.A. nr.39/12.04.2017.

Art.3 Dispune inserarea corespunzatoare prin Contractul Colectiv de Munca a sporului mentionat prin act aditional.

Art.4 Directorul Economic, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul, membrii Consiliului de Administratie si Dobre-Mazilu Viorel-Dragos, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 163/31.10.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 31 octombrie 2017.

Având în vedere cererea d/nei Popescu Iuliana, director economic al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, inregistrata cu nr. 20397/31.10.2017, privind aprobarea concediului de crestere copil, pentru o perioada de 2(doi) ani, incepand cu data de 01.11.2017, in conformitate cu dispozitiile contractului de mandat nr. 3032/01.03.2016 si ale OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Incepand cu data de 01.11.2017, pana la clarificarea situatiei contractului de mandat nr.3032/01.03.2016 al d/nei Popescu Iuliana sub aspectul dispozitiilor OUG nr.109/2011, atributiile specifice functiei de director economic al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, vor fi preluate de d/ra ec.Patru Marina, Sefa Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii.

Art.2 Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul, membrii Consiliului de Administratie, Popescu Iuliana si Patru Marina, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

Membrii C.A.

Tabacu George Florian

Oprea Luncian

Zorila Dan

Ciungu Ionut Iulian

Nisipeanu Marian

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 164/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

Având în vedere referatul nr.22009/21.11.2017, întocmit de Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie, privind prelungirea contractelor de inchiriere la spatiile cu alta destinatie.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă prelungirea contractelor de inchiriere la spaţiile cu altă destinaţie, prevăzute în anexa nr.1 ce face parte din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art. 2 Se amana solicitarea Asociatiei Nevazatorilor din Romania, Filiala Interjudeteana Dolj-Mehedinti, privind intocmirea contractului de inchiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie situat in Craiova, str.Fratii Buzesti, nr.25, pana la obtinerea repartitiei de la Consiliul Local al Municipiului Craiova, in termen de 90 zile.

Art. 3 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 165/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

Având în vedere referatul nr.22016/21.11.2017, întocmit de Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie, privind situatia constructiei provizorii situate in Craiova, str.Alexandru Macedonski.22.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă prelungirea contractului de inchiriere nr.1715/31.01.2017, incheiat intre regie si Dobre Maria si Dobre Dan Adrian, pentru suprafata de teren de 38,70 mp., pe care se afla amplasata o constructie provizorie cu destinatia de garaj, , pentru o perioadă de 1 (unu) an.

Art. 2 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 166/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/30.03.2017, conform OUG nr.109/2011, completata si modificata prin Legea nr.111/2016, precum si H.G. nr.722/2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

Având în vedere referatul nr. 21187/20.11.2017, întocmit de Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie privind solicitarea domnului Gaspar Ioan privind terenul situat in Parcul Tineretului.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă solicitarea dl. Gaspar Ioan de întrerupere a activităţii în perioada 01.11.2017 – 01.03.2018 şi schimbarea tarifului corespunzator in “teren depozitare” – 3,30 lei/ mp./ lună actualizat cu indicele de inflatie, pe suprafata de teren de 80,00 mp.

Art.2 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari si Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii si Sectia Zone Verzi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 167/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

Având în vedere referatul nr. 22105/22.11.2017, întocmit de Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie privind situatia spatiilor cu alta destinatie devenite libere.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Aprobă scoaterea la licitatie publica conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.88/2016, a spatiilor cu alta destinatie prevazute in anexa 1, ce face parte din prezenta hotarare, pentru o perioadă de 3 (trei) ani,

Art. 2 Amana analizarea situatiei spatiului cu alta destinatie situat in Craiova, cartier Lapus, bloc N13, parter, in suprafata de 118,26 mp, pana la urmatoarea sedinta in vederea stabilirii modalitatii de exploatare a imobilului.

Art. 3 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 168/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

Având în vedere referatul nr. 22020/21.11.2017, întocmit de Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie, privind solicitarea S.C. Osanu Corporation Neliton S.R.L. pentru spatiul situat in Craiova, str.Lipscani nr.5.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Respinge solicitarea formulata de catre S.C. Osanu Corporation Neliton S.R.L., privind compensarea sumei de 9915,00 lei(TVA inclus), reprezentand contravaloarea lucrarii de inlocuire a traseului de canalizare, cu plata chiriei.

Art. 2 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 169/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

Având în vedere referatul nr. 22106/22.11.2017, întocmit de Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie, privind solicitarea d/lui Motataianu Prejbeanu Cezar, de intocmire a unui contract de inchiriere pentru suprafata de teren pe care se afla amplasta o constructie provizorie situata in Craiova, str.Mihail Kogalniceanu nr.18C.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Respinge solicitarea formulata de catre d/lul Motataianu Prejbeanu Cezar, privind intocmirea unui contract de inchiriere pentru suprafata de teren pe care se afla amplasata constructia provizorie situata in Craiova, str.Mihail Kogalniceanu nr.18C.

Art. 2 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie, Biroul Tehnic-Productie şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 170/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

Având în vedere referatul nr. 20657/03.11.2017, întocmit de Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari, privind solicitarea d/nei Stoenescu Marina Daniela, esalonarea debitului in cuantum de 53173,66 lei la care se adauga dobanda legala calculata de la data de 11.03.2016 pana la data platii efective, cheltuielile de judecata in cuantum de 1228 lei si cheltuielile ocazionate de executare silita. Angajamentul se face pe o perioada de 12 luni.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Aproba esalonarea debitului in cuantum de 53173,66 lei la care se adauga dobanda legala calculata de la data de 11.03.2016 pana la data platii efective, cheltuielile de judecata in cuantum de 1228 lei si cheltuielile ocazionate de executare silita. Angajamentul se face pe o perioada de 12 luni.

Art. 2 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 171/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

Având în vedere referatul nr.21505/15.11.2017, întocmit de Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii privind necesitatea contractarii serviciului de audit statutar reglementat de legea nr.162/2017.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Aproba necesitatea contractarii serviciului de audit statutar reglementat de legea nr.162/2017.

Art. 2 Directorul General, Directorul Economic, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii si Biroul Achizitii Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 172/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

Având în vedere referatul nr. 21344/13.11.2017, întocmit de Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie, privind solicitarea d/lui Poenaru Dragos privind terenul situat in Craiova, Bld. Nicolae Romanesu nr.4

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Respinge solicitarea formulata de catre d/lul Poenaru Dragos, privind compensarea contravalorii documentatiei cadastrale pentru terenul situat in Craiova, str.Nicolae Romanescu cu nr.4, cu plata chiriei.

Art. 2 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie, Biroul Tehnic Productie şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 173/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

Având în vedere referatul nr.22046/22.11.2017, întocmit de Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii privind trecerea pe costuri a unor debite.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Aproba trecerea pe costuri a unor debite, conform referatului nr.22046/22.11.2017 si reglarea situatiei din punct de vedere financiar.

Art. 2 Director General, Director Economic, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 174/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

Având în vedere raportul trimestrial de informare a Consiliului de Administratie inregistrat prin nr.22272/24.11.2017, intocmit de catre doamna Director General – Filip Aurelia, in perioada iulie-septembrie 2017.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Ia act de raportul trimestrial de informare a Consiliului de Administratie, intocmit de catre doamna Director General – Filip Aurelia, conform contractului de mandat, incheiat in temeiul OUG nr.109/2011 modificata si aprobata prin Lg.nr.111/2016, in perioada iulie – septembrie 2017.

Art.2 Directorul General, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul si membrii Consiliului de Administratie, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 175/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

Având în vedere raportul trimestrial de informare a Consiliului de Administratie inregistrat prin nr.21790/17.11.2017, intocmit de catre domnul Director Tehnic – Anghel Gabriel Nicolae, in luna septembrie 2017.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Ia act de raportul trimestrial de informare a Consiliului de Administratie, intocmit de catre domnul Director Tehnic – Anghel Gabriel Nicolae,conform contractului de mandat, in luna septembrie 2017, incheiat in temeiul OUG nr.109/2011 modificata si aprobata prin Lg.nr.111/2016.

Art.2 Directorul Tehnic, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul si membrii Consiliului de Administratie, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 176/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

Având în vedere raportul trimestrial de informare a Consiliului de Administratie inregistrat prin nr.22086/22.11.2017, intocmit de catre doamna Director Economic – Popescu Iuliana, in perioada aprilie-septembrie 2017

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Ia act de raportul trimestrial de informare a Consiliului de Administratie, intocmit de catre doamna Director Economic – Popescu Iuliana, conform contractului de mandat, incheiat in temeiul OUG nr.109/2011 modificata si aprobata prin Lg.nr.111/2016, in perioada aprilie-septembrie 2017.

Art.2 Directorul Economic, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul si membrii Consiliului de Administratie, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 177/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

Având în vedere adresa Sindicatului Liber al lucratorilor din R.A.A.D.P.F.L. Craiova, privind componenta comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Munca privind transferul contributiilor de la angajator la angajat.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Ia act de componenta comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Munca din partea Sindicatului Liber al R.A.A.D.P.F.L. Craiova privind transferul contributiilor de la angajator la angajat, si anume:

Magureanu Iulian – lider de sindicat

Chelu Mircea – vicelider

Mladin Radu – membru

Iancu Ion – membru

Geaburu Constrantin – membru

Art. 2 Director General, Director Tehnic, Director Economic, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul, Birou Juridic, Executari Silite, Recuperari si Sindicatul Liber al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 178/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

Având în vedere referatul nr.22259/24.11.2017, privind imputernicirea reprezentantilor regiei ai a reprezentantului Consiliului de Administratie pentru negocierea actului aditional la Contractului Colectiv de Munca.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de negociere a Contractului Colectiv de Munca la propunerea angajatorului incepand cu data de 27 noiembrie 2017, in contextul transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, conform dispozitiilor OUG nr.79/2017 si OUG nr.82/2017, ce urmeaza a se desfasura in perioada 20 noiembrie 2017–20 decembrie 2017.

Art. 2 Se aprobă reprezentantii regiei: Director General, Directorul Tehnic, pentru Director Economic, Sef Birou Resurse Umane si pentru Sef Birou Juridic, Executari Silite, Recuperari, sa negocieze actul aditional la Contractul Colectiv de Munca.

Art. 3 Se deleagă dl. Oprea Lucian în calitatea de reprezentant al Consiliului de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în vederea negocierii cu reprezentantii sindicatului a actului aditional la Contractul Colectiv de Munca.

Art. 4 Director General, Director Tehnic, Director Economic, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul, Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari si domnul Oprea Lucian, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 179/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

Având în vedere referatul nr.22286/24.11.2017, privind acordarea contravalorii primelor de Paste si Ziua Gospodarului, ambii salariati fiind in concediu medical la data acordarii acestor prime celorlalti salariati.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Respinge solicitarea d/nei Capra Floarea Alina si a d/lui Purcarea Dumitru privind acordarea contravalorii primelor de Paste si Ziua Gospodarului intrucat cererile sunt formulate dupa intrarea in vigoare a actului aditional de modificare a Contractului Colectiv de Munca din data de 12.09.2017.

Art. 2 Cererile se retrimit la Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul in vederea identificarii unei solutii in conformitate cu prevederile legale.

Art. 3 Directorul Economic, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii, d/na Capra Floarea Alina si d/lul Purcarea Dumitru vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 180/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

Având în vedere nota de serviciu nr.21648/16.11.2017, privind deficientele constatate in Cimitirul Sineasca in urma incidentului din data de 06.11.2017 precum si referatul nr.21648/22.11.2017

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Propune demararea procedurilor de externalizare a serviciului de paza si ordine in vederea eficientizării serviciului si ducerii la indeplinire a masurilor transmise de agentul constatator din cadrul sectie 5 de Politie.

Art.2 Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Biroul Achizitii Publice si Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 181/24.11.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2017.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Pune in vedere tuturor compartimentelor functionale din cadrul regiei ca toate referatele ce vor fi inaintate catre Consiliul de Administratie sa contina propuneri fundamentate si intemeiate, in caz contrar materialele vor fi restituite compartimentelor care le-au inaintat.

Art.2 Compartimentele functionale din cadrul regiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 182/03.12.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 3 decembrie 2017.

Având în vedere nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al R.A.A.D.P.F.L. Craiova la luna decembrie 2017.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al R.A.A.D.P.F.L. Craiova la luna decembrie 2017 conform anexelor.

Art. 2 Se înaintează Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2017 în forma solicitată de autoritatea locală către Consiliul Local al Municipiului Craiova în vederea aprobării.

Art. 3 Directorul General, Directorul Tehnic, Director Economic, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul, Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari şi Sectoarele de activitate din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 183/07.12.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa ordinară din data de 12 decembrie 2017.

Având în vedere punctul de vedere nr.23041/07.12.2017 al Biroului Resurse Umane si Relatii cu Publicul si punctul de vedere nr.23045/07.12.2017 al Biroului Juridic, Executari Silite, Recuperari, privind majorarea salariului de baza cu valoarea pe care angajatorul o plateste in prezent, respectiv 23% cu incadrarea in treapta superioara, daca situatia implica o scadere a drepturilor salariale.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă majorarea salariului de baza cu valoarea pe care angajatorul o plateste in prezent, respectiv 23% cu incadrarea in treapta superioara, daca situatia implica o scadere a drepturilor salariale.

Art. 2 Director General, Director Tehnic, Director Economic, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul, Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari si Sindicatului Liber al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 184/15.12.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 2017.

Având în vedere referatul nr.23584/15.12.2017, intocmit de Biroul Tehnic Productie privind achizitionara unui tractor.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aproba achizitionarea unui tractor second hand dotat cu incarcator frontal, de la o persoana juridica in baza unui contract de vanzare-cumpare sau factura, la pretul de 12.500,00 euro, plata facandu-se la cursul de schimb valutar BNR din data intocmirii documentelor de achizitie.

Art. 2 Directorul General, Director Tehnic, Director Economic, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii, Biroul Tehnic – Producţie, Serviciul Achizitii Publice si Marketing si Biroul Aprovizionare si Activitati Comerciale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 185/15.12.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 2017.

Având în vedere referatul nr.23573/15.12.2017 al Biroului Resurse Umane si Relatii cu Publicul, privind majorarea salariului lunar de baza astfel incat sa acopere cresterea taxelor angajatului prin trecerea CAS, CASS de la angajator la salariat.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă majorarea salariului lunar de baza astfel incat sa acopere cresterea taxelor, respectiv CAS, CASS de la angajator la salariat, cu un procent de 23%, acesta fiind cel mai apropiat ca valoare, de contributiile trecute in sarcina angajatului, cu respectarea principiului ca salariul net al angajatului sa nu scada. In situatiile in care prin procentul de 23% se inregistreaza o pierdere, se respecta principiul de alocare intr-o treapta respectiv doua trepte de salarizare.

Art. 2 Directorul General, Directorul Economic, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii, Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul, Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari si Sindicatului Liber al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 186/15.12.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 2017.

Având în vedere referatul nr.23572/15.12.2017 al d/lui Director Tehnic si adresa nr.23577/15.12.2017 a Biroului Resurse Umane si Relatii cu Publicul, privind modificarea salariilor pentru 8(opt) salariati.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se amana analizarea modificarii salariilor pentru 8(opt) salariati, pana la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pe anul 2018.

Art. 2 Directorul Tehnic, Directorul Economic si Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 187/15.12.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 2017.

Având în vedere referatul nr.23588/15.12.2017, privind majorarea remuneratiilor brute ale directorilor regiei astfel incat sa acopere cresterea taxelor angajatului prin trecerea CAS, CASS de la angajator si art.18 din OUG nr.90/2017, privind unele masuri fiscale, prin care remuneratiile brute ale administratorilor si directorilor prevazute in contractele de mandat incheiate conform OUG nr.109/2011 pot fi recalculate pentru a fi puse in acord cu noile contributii sociale obligatorii datoratec conform Legii nr.227/2015.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă majorarea remuneratiilor brute ale Directorului General, Directorului Tehnic, Directorului Economic, Directorului Baze Sportive si Managerului Centrului Multifunctional Craiova, astfel incat sa acopere cresterea taxelor, CAS, CASS de la angajator catre acestia.

Art. 2 Director Economic, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii si Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 188/15.12.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 2017.

Având în vedere referatul nr.23591/15.12.2017 si adresa nr.19133/2017 a Federatiei Patronatelor din Regiunea Oltenia privind data cu care urmeaza sa intre in vigoare actualizarea indemnizatiei directorilor regiei.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Ia act de solicitarea Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Directorul Baze Sportive si Managerul Centrului Multifunctional Craiova si dispune reglarea situatiei privind acordarea indemnizatiei actualizata incepand cu luna imediat urmatoare perioadei statistice (septembrie 2016 – august 2017) si anume luna septembrie 2017, in conditiile prevazute de lege si incadrarii in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.

Art. 2 Directorul Economic, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii si Biroul Resurse Umane si Relatii cu Publicul, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 189/15.12.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 2017.

Având în vedere referatul nr.23594/15.12.2017, privind reglarea situatiei indemnizatiei secretarului Consiliului de Administratie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Ia act de solicitarea privind reglarea situatiei drepturilor cuvenite secretarului Consiliului de Administratie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

Art. 2 Directorul Economic si Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 190/15.12.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 2017.

Având în vedere referatul nr.23589/15.12.2017, întocmit de Biroul Contracte Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie, privind situatia constructiei provizorii situate in Craiova, str.Unirii nr.60.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Aprobă incetarea contractului de inchiriere nr.522/2009, pentru suprafata de teren de 13,75 mp. pe care se afla amplasata o constructie provizorie cu destinatia de garaj, contract incheiat intre regie si d/na Baloiu Marinela.

Art. 2 Aprobă incheierea unui contract de inchiriere, pentru suprafata de teren de 13,75 mp. pe care se afla amplasata o constructie provizorie cu destinatia de garaj, intre regie si Diaconescu Daniela si Diaconescu Gheorghe-Iulian, pentru o perioadă de 1 (unu) an.

Art. 3 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 191/15.12.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 2017.

Având în vedere situatia contractelor de inchiriere pentru suprafetele de teren pe care se afla amplasate constructii provizorii care au fost instrainate.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Aproba analizarea situatiei contractelor de inchiriere pentru suprafetele de teren pe care se afla amplasate constructii provizorii care au fost instrainate in Comisia de Spatiu din cadrul regiei.

Art. 2 Director Economic, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii şi Biroul Juridic, Executari Silite, Recuperari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA NR. 192/15.12.2017

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr.195/10.07.2012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/25.08.2016, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 2017.

Având în vedere referatul nr. 23396/14.12.2017, privind incheierea unui acord de parteneriat cu SR Sport – Consulting, in vederea desfasurarii Evenimentului sportiv al Turneului Old Boys „Cupa Fostelor Glorii”, in data de 19 decembrie 2017, in incinta Salii Polivalente din Craiova.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Aproba incheierea unui acord de parteneriat cu SR Sport – Consulting, in vederea desfasurarii Evenimentului sportiv al Turneului Old Boys „Cupa Fostelor Glorii”, in incinta Salii Polivalente din Craiova, cu acordul Primariei Municipiului Craiova, in perioada in data de 19 decembrie 2017.

Art. 2 Director Baze Sportive si Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINTA,

Mateita Constantin Ovidiu

SECRETAR,

Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT LEGALITATE,