Fond Locativ

06

  • Raspunde de problemele privind administrarea fondului locativ si in general de aplicarea legislatiei in domeniul fondului locativ.
  • Administreaza si tine evidenta fondului locativ de stat;
  • Incheie contractele de inchiriere pentru spatiile locative folosite ca locuinte, terenuri si garaje;
  • Preschimbari de contracte, preluari de contracte;

Documente necesare pentru prelungirea contractelor de inchiriere a TERENURILOR aferente imobilelor cumparate in baza legii 112/1995:

Contractul de inchiriere a terenului – original
Copie B.I./C.I. pentru titularul de contract al imobilului;
Certificat nomenclatura stradala;
Copie a actului de vanzare-cumparare a imobilului

Documente necesare pentru prelungirea contractelor de inchiriere a LOCUINTELOR din fondul de stat:

Dovada (adeverinta salariat/cupon pensie) venitului net pentru toti membrii majori ai familiei;
Declaratie notariala din care sa rezulte ca nu realizati nici un venit;
Contractul de inchiriere – original;
Copii ale actelor de stare civila ( B.I./C.I., certificat de nastere, certificat de casatorie, certificat de deces) pentru toti membrii din contractul de inchiriere;
Certificat nomenclatura stradala