CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Componenta 2021 – 2025 :

Rapoarte anuale RAADPFL

Raport semestrial al C.A. RAADPFL Craiova la finalul primului semestru al anului 2021

Raport anual al Comitetului de Nominalizare si Renumerare din cadrul C.A al RAADPFL Craiova la finalul anului 2020

Raport anual al Comitetului de Nominalizare si Renumerare din cadrul C.A al RAADPFL Craiova la finalul anului 2019

Raport anual al Comitetului de Nominalizare si Renumerare din cadrul C.A al RAADPFL Craiova la finalul anului 2018

Raport C.A asupra activitatii de administrare a RAADPFL Craiova la finalul anului 2020

Raport C.A asupra activitatii de administrare a RAADPFL Craiova la finalul anului 2018

Hotarari Consiliu de Administratie 21 decembrie 2021

Hotarari Consiliu de Administratie 2 decembrie 2021

Hotarari Consiliu de Administratie 4 noiembrie 2021

Hotarari Consiliu de Administratie ian – aug 2021 – pot fi vizualizate aici

Hotarari Consiliu de Administratie 2020 – pot fi vizualizate aici

Hotarari Consiliu de Administratie 2019 – pot fi vizualizate aici

Hotarari Consiliu de Administratie 2018 – pot fi vizualizate aici

Hotarari Consiliu de Administratie 2017 – pot fi vizualizate aici

Documente aferente

Declaratii de avere si de interese 2021 :

Contracte de mandat Membri Consiliu de Administratie -2021

Declaratii de avere si de interese 2021 – la incheierea mandatelor

Declaratii de avere si de interese 2021

Declaratii de avere si de interese 2020

Declaratii de avere si de interese 2019

Declaratii de avere si de interese 2018

Declaratii de avere si de interese 2017

Componenta 2017-2021:

Declaratii de avere si de interese 2016

Declaratii de avere si de interese 2015

Contracte de mandat Membri Consiliu de Administratie