Comunicat de presa

RAADPFL Craiova anunță concesionarii sau moștenitorii acestora ale căror locuri de veci au termenul de concesiune expirat să se prezinte la sediul RAADPFL Craiova, în vederea prelungirii sau reconcesionării.

Conform HCL nr. 364/2013, dupa 90 de zile de la data expirării concesiunii, este pierdut dreptul de concesiune, iar locul de veci intră în circuitul locurilor libere.

ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA CONCESIUNII

  • cerere;
  • referat de la Administratia Cimitirului;
  • CI concesionar – original si copie;
  • chitanta concesiune.

ACTE NECESARE PENTRU RECONCESIONAREA LOCURILOR DE VECI

  • cerere(din partea tuturor mostenitorilor);
  • adeverinta obtinuta de la RAADPFL sau referat de la Administratia Cimitirului;
  • chitanta de concesiune, act de concesiune;
  • CI mostenitori – original si copie;
  • act notarial in care sa fie precizat locul de veci(certificat de mostenitor, certificat legatar, partaj voluntar etc) – copie