CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

SCOPUL PRINCIPAL AL  POSTULUI: Asigurarea desfășurării activității juridice a Centrului Multifuncțional Craiova în conformitate cu normele legale și consilierea sub aspect juridic a Biroului Marketing, Vânzări, Organizare Târguri și Expoziții; elaborarea, implementarea și dezvoltarea strategiilor și politicilor de marketing în vederea îndeplinirii indicatorilor prevăzuți în proiectele de finanțare. Asigurarea aplicării corecte a legislației în vigoare. …
Continuă lectura CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SPECIALIST MARKETING ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI: Studii superioare de specialitate în marketing sau studii superioare și cursuri de specializare în marketing Cunoștințe operare calculator Experiență în domeniul vizat Cunoștințe foarte bune în desfășurarea campaniilor de marketing Foarte bune abilități de comunicare și prezentare, relaționare, negociere, sinteză și convingere Permis conducere – categoria B Limbi străine: engleză – nivel mediu …
Continuă lectura CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SPECIALIST MARKETING ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI: Studii superioare economice Experiență în domeniul financiar-contabil minim 3 ani Cunoștințe privind prelucrarea automată a datelor. ABILITĂȚI NECESARE POSTULUI: Comunicare Capacitate de a lucra în echipă Capacitate de organizare Analiză și sinteză Gîndire analitică Obiectivitate CERINȚE PENTRU EXERCITARE: Inteligență Integritate fizică Atenție concentrată și distributivă Inițiativă Memorie vizuală Spirit organizatoric Capacitate de a …
Continuă lectura CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE INGINER ÎN CADRUL BIROULUI ADMINISTRATIV, SUPERVIZARE TEHNICĂ, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII, PAZĂ – Centrul Multifuncțional Craiova

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:            Buna funcționare a echipamentelor, utilajelor și instalațiilor din cadrul Centrului Multifuncțional Craiova CERINȚELE POSTULUI: Studii superioare tehnice; Vechime în muncă: minim 1 an; Cunoștințe de operare /programare pe calculator: Windows, Excel – nivel avansat; PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI: verifică citirea controlului de apă, energie electrică și gaze; verifică registrul de …
Continuă lectura CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE INGINER ÎN CADRUL BIROULUI ADMINISTRATIV, SUPERVIZARE TEHNICĂ, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII, PAZĂ – Centrul Multifuncțional Craiova

Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de muncitor necalificat în cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de muncitor necalificat, în cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare.  Durata contractului individual de muncă aferent postului este determinată, perioada – 3 luni, cu drept de prelungire.  Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei; copia actului de identitate sau orice alt …
Continuă lectura Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de muncitor necalificat în cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare