ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de îngrijitor animale din cadrul Biroului Întreținere Hipodrom și Grădina Zoologică

Postul vacant pentru care se organizează concursul este de îngrijitor animale din cadrul Biroului Întreținere Hipodrom și Grădina Zoologică,durata contractului individual de muncă fiind pe perioadă determinată. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al R.A.A.D.P.F.L. Craiova; două copii act de identitate sau orice alt …
Continue reading ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de îngrijitor animale din cadrul Biroului Întreținere Hipodrom și Grădina Zoologică

Expirat : Anunț privind organizarea concursului de încadrare  a unui post vacant de electrician din cadrul Sectorului  Siguranța Circulației și Laboratorul de Analize și Încercări în Activitatea de Construcții

      Postul vacant pentru care se organizează concurs este  de electrician din cadrul Sectorului  Siguranța Circulației și Laboratorul de Analize și Încercări în Activitatea de Construcții, durata contractului individual de muncă fiind pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire.   Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată …
Continue reading Expirat : Anunț privind organizarea concursului de încadrare  a unui post vacant de electrician din cadrul Sectorului  Siguranța Circulației și Laboratorul de Analize și Încercări în Activitatea de Construcții

Anunț privind organizarea concursului de încadrare pentru OCUPAREA UNUI POST VACANT DE INGINER ELECTROMECANIC ÎN CADRUL SECTORULUI MOBILIER ARTĂ URBANĂ, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII CONSTRUCȚII URBANE, MOBILIER URBAN, JOCURI DE COPII, FÂNTÂNI ARTEZIENE ȘI CENTRALE TERMICE

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE INGINER ELECTROMECANIC ÎN CADRUL SECTORULUI MOBILIER ARTĂ URBANĂ, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII CONSTRUCȚII URBANE, MOBILIER URBAN, JOCURI DE COPII, FÂNTÂNI ARTEZIENE ȘI CENTRALE TERMICE CERINȚELE POSTULUI: Studii superioare – diplomă de inginer electromecanic PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI: Asigurarea calității lucrărilor executate de către …
Continue reading Anunț privind organizarea concursului de încadrare pentru OCUPAREA UNUI POST VACANT DE INGINER ELECTROMECANIC ÎN CADRUL SECTORULUI MOBILIER ARTĂ URBANĂ, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII CONSTRUCȚII URBANE, MOBILIER URBAN, JOCURI DE COPII, FÂNTÂNI ARTEZIENE ȘI CENTRALE TERMICE

Expirat : Anunț privind organizarea concursului de încadrare a trei posturi vacante de muncitor necalificat în cadrul Sectorului Mobilier Arta Urbană, Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri Copii, Fântani Arteziene si Centrale Termice

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat în  cadrul Sectorului Mobilier Arta Urbană, Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice        Durata contractului individual de muncă aferent postului este determinată cu posibilitate de prelungire.   Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: …
Continue reading Expirat : Anunț privind organizarea concursului de încadrare a trei posturi vacante de muncitor necalificat în cadrul Sectorului Mobilier Arta Urbană, Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri Copii, Fântani Arteziene si Centrale Termice

Expirat : Condițiile și actele necesare participării la concursul pentru ocuparea unui post vacant de registrator în cadrul Compartimentului Relații Publice și Registratură

CERINȚELE POSTULUI: Studii superioare Abilități, calități și aptitudini necesare postului:  – receptivitate, flexibilitate, adaptabilitate PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI: Înregistrează corespondenţa primită şi o prezintă conducerii regiei pentru rezoluţionare; Transmite corespondenţa sub semnătură în condica de repartizare către subunităţile şi compartimentele funcţionale; Expediază corespondenţa către Primăria Municipiului Craiova pe bază de semnătură; Păstrează ştampila regiei, veghează …
Continue reading Expirat : Condițiile și actele necesare participării la concursul pentru ocuparea unui post vacant de registrator în cadrul Compartimentului Relații Publice și Registratură