ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare unui post vacant de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi – Compartiment Protecția Mediului și Agrement pe perioadă determinată de 6 luni

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi – Compartiment Protecția Mediului și Agrement  pe perioadă determinată de 6 luni. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele: cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al R.A.A.D.P.F.L. Craiova; două copii act de identitate sau orice …
Continue reading ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare unui post vacant de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi – Compartiment Protecția Mediului și Agrement pe perioadă determinată de 6 luni

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL SERVICIULUI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI APROVIZIONARE

CERINȚELE POSTULUI: Studii superioare de economist Vechime ca economist minim 2 ani Cunoștințe operare calculator : MS Office Adaptare, receptivitate, flexibilitate PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI: Asigura achizitia de materii prime si materiale ca urmare a derularii procedurilor de atribuire prin licitatii publice; Solicită oferte de pret de la furnizori in vederea determinarii valorilor estimate -intocmeste cereri …
Continue reading CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL SERVICIULUI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI APROVIZIONARE

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL SERVICIULUI TEHNIC – PRODUCȚIE

CERINȚELE POSTULUI: Studii medii – diplomă de bacalaureat PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI: – întocmeşte devize pentru lucrările efectuate de secţiile/sectoarele din cadrul regiei; – verifică centralizatoarele de producţie lunar şi urmăreşte decontarea producţiei         realizate; – întocmeşte sau verifică şi semnează comparativele de materiale, manoperă, utilaj   şi transport pentru activităţile desfăşurate de regie; …
Continue reading CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL SERVICIULUI TEHNIC – PRODUCȚIE

Expirat : ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Sector Administrare Cimitire și Construcții Funerare

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat  din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare, durata contractului individual de muncă fiind pe perioadă determinată – 6  luni,cu posibilitate de prelungire.   Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei; copia actului de …
Continue reading Expirat : ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Sector Administrare Cimitire și Construcții Funerare

Expirat : ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a 20 posturi vacante de floricultor din cadrul Secției Zone Verzi pe o perioadă determinată.

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de floricultor din cadrul Secției Zone Verzi pe o perioadă determinată. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele: cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al R.A.A.D.P.F.L. Craiova; două copii act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz; …
Continue reading Expirat : ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a 20 posturi vacante de floricultor din cadrul Secției Zone Verzi pe o perioadă determinată.