Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare

Postul pentru care se organizează concurs este de muncitor necalificat, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare.             Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului regiei; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,  portivit  legii, după caz; copiile documentelor, conform …
Continue reading Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL BIROULUI CONTRACTE FOND LOCATIV ȘI SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

CERINȚELE POSTULUI: Studii medii tehnice Abilități, calități și aptitudini necesare postului – rezistență la stres, disponibilitate la program prelungit, la muncă în echipă .PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI: –  răspunde de întocmirea corectă a evidenței spațiilor cu altă destinație,                                                                                                           destinația de locuință, terenuri aferent imobilelor; ține evidența spațiilor locative devenite libere si le comunică …
Continue reading CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL BIROULUI CONTRACTE FOND LOCATIV ȘI SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

Anunț privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de agent pază din cadrul Secției Pază și Ordine

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de  agent pază din cadrul Secției Pază și Ordine, durata contractului individual de muncă fiind pe perioadă determinată – 3 luni, cu posibilitate de prelungire.   Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei; copia actului de identitate …
Continue reading Anunț privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de agent pază din cadrul Secției Pază și Ordine

Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de îngrijitor animale din cadrul Biroului Întreținere Hipodrom și Grădina Zoologică

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de îngrijitor animale din cadrul Biroului Întreținere Hipodrom și Grădina Zoologică, durata contractului individual de muncă fiind pe perioadă nedeterminată.   Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei; copia actului de identitate sau orice alt document care …
Continue reading Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de îngrijitor animale din cadrul Biroului Întreținere Hipodrom și Grădina Zoologică

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare

Postul pentru care se organizează concurs este de muncitor necalificat, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare.             Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului regiei; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,  portivit  legii, după caz; copiile documentelor, conform …
Continue reading Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare