Condițiile și actele necesare participării la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer, în cadrul Serviciului Tehnic-Producție

CERINȚELE POSTULUI: Studii superioare tehnice Nivel ridicat cunoștințe operare pe calculator. Abilități, calități și aptitudini necesare postului: – cunoştinţe de utilizare a sistemului de operare Windows; – cunoştinţe avansate de utilizare a Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint; – capacitate de analiză şi sinteză şi de găsire a unor soluţii; – spirit de echipă şi …
Continuă lectura Condițiile și actele necesare participării la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer, în cadrul Serviciului Tehnic-Producție

Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Siguranța Circulației și Laboratorul de Analize și Încercări în Activitatea de Construcții

      Postul vacant pentru care se organizează concurs este de muncitor necalificat din cadrul Sector  Siguranța Circulației și Laboratorul de Analize și Încercări în Activitatea de Construcții .   Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei; copia actului de identitate sau orice alt document care …
Continuă lectura Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Siguranța Circulației și Laboratorul de Analize și Încercări în Activitatea de Construcții

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de agent de pază din cadrul Centrului Multifuncțional Craiova

            Postul pentru care se organizează concurs este agent pază din cadrul Centrului Multifuncțional Craiova.            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  – cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului regiei;  – copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,  potrivit  legii, după caz; – copiile documentelor, conform cu originalul, …
Continuă lectura Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de agent de pază din cadrul Centrului Multifuncțional Craiova

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de agent de pază din cadrul Secției Pază și Ordine

            Postul pentru care se organizează concurs este agent pază din cadrul Secției Pază și Ordine. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  – cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului regiei;  – copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,  portivit  legii, după caz; – copiile documentelor, conform cu …
Continuă lectura Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de agent de pază din cadrul Secției Pază și Ordine

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

SCOPUL PRINCIPAL AL  POSTULUI: Asigurarea desfășurării activității juridice a Centrului Multifuncțional Craiova în conformitate cu normele legale și consilierea sub aspect juridic a Biroului Marketing, Vânzări, Organizare Târguri și Expoziții; elaborarea, implementarea și dezvoltarea strategiilor și politicilor de marketing în vederea îndeplinirii indicatorilor prevăzuți în proiectele de finanțare. Asigurarea aplicării corecte a legislației în vigoare. …
Continuă lectura CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA