Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de lăcătuș mecanic din cadrul Sectorului Întreținere, Construcții Urbane Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de lăcătuș mecanic din cadrul Sectorului Întreținere, Construcții Urbane Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice, durata contractului individual de muncă fiind pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire.   Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs …
Continuă lectura Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de lăcătuș mecanic din cadrul Sectorului Întreținere, Construcții Urbane Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice

Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Întreținere, Construcții Urbane Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice

 Postul vacant pentru care se organizează concurs este de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Întreținere, Construcții Urbane Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice, durata contractului individual de muncă fiind pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire.   Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs …
Continuă lectura Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Întreținere, Construcții Urbane Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de șofer din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

Postul pentru care se organizează concurs este șofer din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier  Mecanic.             Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului regiei; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,  portivit  legii, după caz; copiile documentelor, conform cu originalul, …
Continuă lectura Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de șofer din cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 2 POSTURI VACANTE DE SPECIALIST MARKETING ÎN CADRUL BUSINESS CENTER SUD CRAIOVA

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: Elaborarea, implementarea și dezvoltarea strategiilor și politicilor de marketing în vederea îndeplinirii indicatorilor prevăzuți în Proiectul de finanțare al Business Center Sud Craiova CERINȚELE POSTULUI: PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI: Respectă programul de lucru, procedurile interne ale biroului, prevederile Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară …
Continuă lectura CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 2 POSTURI VACANTE DE SPECIALIST MARKETING ÎN CADRUL BUSINESS CENTER SUD CRAIOVA

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare

Postul vacant pentru care se organizează concursul este de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele: cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz; copiile …
Continuă lectura Anunț privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare