Anunț privind organizarea concursului de ocupare a 19 posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi pe o perioadă determinată

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi pe o perioadă determinată. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al R.A.A.D.P.F.L. Craiova; două copii act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după …
Continue reading Anunț privind organizarea concursului de ocupare a 19 posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Secției Zone Verzi pe o perioadă determinată

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de gropar, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare

Postul pentru care se organizează concurs este gropar, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare, și este pe perioadă nedeterminată.             Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului regiei; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,  potrivit  legii, după caz; …
Continue reading Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de gropar, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare

Anunț privind organizarea concursului de încadrare  a șapte  posturi vacante de agent pază din cadrul Secției Pază și Ordine

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de agent pază din cadrul Secției Pază și Ordine, durata contractului individual de muncă fiind pe perioadă determinată – 3 luni, cu posibilitate de prelungire.   Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei; copia actului de identitate …
Continue reading Anunț privind organizarea concursului de încadrare  a șapte  posturi vacante de agent pază din cadrul Secției Pază și Ordine

Anunț

Începând din data de 12 mai 2022, RAADPFL Craiova reia programul de audiențe. Înscrierile la audienţe se fac la sediul RAADPFL CRAIOVA, strada Brestei, nr. 129 A, în fiecare zi, de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 sau la telefon 0251.411.214. Prezența la audiență se face după confirmarea înscrierii și comunicarea datei, respectiv …
Continue reading Anunț

Anunț privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de vânzător în cadrul Compartimentului Marketing și Vânzări

Postul  vacant pentru care se organizează concurs este de vânzător în  cadrul Compartimentului Marketing și Vânzări        Durata contractului  individual de muncă aferent postului este determinată, pe o perioadă de 6 luni.   Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei; copia actului de identitate sau …
Continue reading Anunț privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de vânzător în cadrul Compartimentului Marketing și Vânzări