Expirat : ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant de vânzător din cadrul Biroului Contracte Fond Locativ pe o perioadă  determinată de 6 luni.

Postul vacant pentru care se organizează concurs este de vânzător din cadrul Biroului Contracte Fond Locativ pe o perioadă  determinată de 6 luni. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele: cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al R.A.A.D.P.F.L. Craiova; două copii act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, …
Continue reading Expirat : ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant de vânzător din cadrul Biroului Contracte Fond Locativ pe o perioadă  determinată de 6 luni.

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  UNUI POST VACANT DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE ÎN CADRUL SERVICIULUI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI APROVIZIONARE

CERINȚELE POSTULUI: Studii superioare Curs calificare Expert achiziții publice Cunoștințe de operare pe calculator: MS Office   Abilități, calități și aptitudini necesare postului: adaptare, receptivitate, flexibilitate PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI: – Asigura achizitia de materii prime si materiale ca urmare a derularii procedurilor      de atribuire prin licitatii publice; – Solicită oferte de pret …
Continue reading CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  UNUI POST VACANT DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE ÎN CADRUL SERVICIULUI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI APROVIZIONARE

COMUNICAT – AMBROZIE

Având în vedere ca a început perioada de înflorire a ambroziei, vă informăm că la nivelul municipiului Craiova există constituită o echipă de intervenție din cadrul RAADPFL Craiova, care execută lucrările specifice de înlăturare a acestei plante de pe domeniul public. Pe această cale anunțăm cetățenii Craiovei că în situația în care identifică anumite zone …
Continue reading COMUNICAT – AMBROZIE

ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a  două posturi  vacante de muncitor necalificat din cadrul Sector Administrare  Cimitire și Construcții Funerare

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de muncitor necalificat  din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare,durata contractului individual de muncă fiind pe perioadă determinată – 3 luni,cu posibilitate de prelungire.   Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului regiei; copia actului de identitate …
Continue reading ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a  două posturi  vacante de muncitor necalificat din cadrul Sector Administrare  Cimitire și Construcții Funerare

Expirat : CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  UNUI POST VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR, CONTABILITATE, ÎNCASĂRI NUMERAR

CERINȚELE POSTULUI: Studii superioare economice – diplomă de licență – economist Experiență în domeniul contabil minim cinci ani, de preferință soft contabil Petrescu  Gestwin și Contabwin Abilități, calități și aptitudini necesare postului:  – rezistență la stres, disponibilitate la program prelungit, la muncă în echipă PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI: – Răspunde de înregistrarea corectă în evidenţa …
Continue reading Expirat : CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  UNUI POST VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR, CONTABILITATE, ÎNCASĂRI NUMERAR