ACASA

Anunț licitație spațiu

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitație în vederea închirierii, următorul spațiu situat in Craiova:    – Cartier Lăpuș, bloc T6, parter – suprafața 20,94 mp, profilul – magazin general.       Menționăm că profilul de activitate nu se poate schimba.       Licitația publică va avea loc la sediul RAADPFL Craiova, din strada Brestei, nr. 129A, CUI: RO7403230, …
Continue reading Anunț licitație spațiu

Informare privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare

Ca urmare a adresei nr. 35978/26.11.2021 prin care ziua de 29.11.2021 este zi liberă la nivelul R.A.A.D.P.F.L CRAIOVA, se decalează cu o zi datele din procedura de angajare, după cum urmează : – Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 02.12.2021, la sediul regiei. – Eventualele contestatații privind rezultatul selecției dosarelor de …
Continue reading Informare privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare

Postul pentru care se organizează concurs este de muncitor necalificat, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare.             Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului regiei; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,  portivit  legii, după caz; copiile documentelor, conform …
Continue reading Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat, din cadrul Sectorului Administrare Cimitire și Construcții Funerare

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL BIROULUI CONTRACTE FOND LOCATIV ȘI SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

CERINȚELE POSTULUI: Studii medii tehnice Abilități, calități și aptitudini necesare postului – rezistență la stres, disponibilitate la program prelungit, la muncă în echipă .PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI: –  răspunde de întocmirea corectă a evidenței spațiilor cu altă destinație,                                                                                                           destinația de locuință, terenuri aferent imobilelor; ține evidența spațiilor locative devenite libere si le comunică …
Continue reading CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL BIROULUI CONTRACTE FOND LOCATIV ȘI SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE