ANUNȚ – reluare proceduri de concurs

Începând cu data de 18.05.2020 se reiau procedurile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul R.A.A.D.F.L. Craiova, suspendate pe durata stării de urgență existentă prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020.