ANUNȚ PROCEDURĂ PROMOVARE INTERNĂ

Serviciul Resurse Umane și Salarizare anunță că în cadrul Secţiei Zone Verzi există 3 posturi de tehnicieni prin transformarea unor posturi de RCC conform pct.5.2 Organigramei aprobate prin HCL nr. 105/29.03.2018.

Potrivit procedurii operaționale privind promovarea personalului din cadrul Serviciului Resurse Umane și Salarizare, doar salariații ale căror posturi au fost transformate vor depune cerere de participare la examen/concurs până la data de 22.05.2018 ora 16:00.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă.

Condiții:

-studii în domeniul agricol.

Bibliografie:

– Legea 53/2003 – Codul Muncii, relaţii de muncă,

– Instrucţiuni proprii de securitate şi sănatate pentru zone verzi,

– Amenajarea şi întretinere spaţii verzi,

– Lucrări de pregatirea terenului,

– Plantarea arborilor, arbustilor, trandafirilor şi florilor,

– Semănatul gazonului şi aşternerea gazonului rulou,

– Îngrijirea plantaţiilor,

– Lucrări executate pe căi publice cu circulaţie.

Potrivit pct.5.2 din Procedura Operațională privind Promovarea Personalului au dreptul să participe în primă fază doar salariaţii ale căror posturi au fost transformate   Dacă prin examenul de promovare nici un salariat nu obține punctajul pentru ocuparea postului, atunci la concurs pot participa şi alti salariati sau va fi scos la concurs corespunzător dacă nici un salariat nu va obţine punctajul necesar.