ANUNȚ PROCEDURĂ PROMOVARE INTERNĂ

Serviciul Resurse Umane și Salarizare anunță că în cadrul Sectorului Întreținere și Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice există un post de maistru electrotehnist, prin transformarea unui post  de electrician conform pct.5.2 Organigramei aprobate prin HCL nr.105/29.03.2018.

Potrivit procedurii operaționale privind promovarea personalului din cadrul Serviciului Resurse Umane și Salarizare, doar salariatii ale căror posturi au fost transformate vor depune cerere de participare la examen/concurs până la data de 15.06.2018 ora 16:00.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă.

Condiții: studii în domeniul electrotehnist.

Bibliografie:

– Legea 53/2003 – Codul Muncii, relaţii de muncă;

– Electrotehnica Generala

–  Normativul 17/ 2011

Potrivit pct.5.2 din Procedura Operațională privind Promovarea Personalului au dreptul să participe în primă fază doar salariaţii ale căror posturi au fost transformate. Dacă prin examenul de promovare, nici un salariat nu obține punctajul pentru ocuparea postului, atunci la concurs pot participa şi alți salariați sau va fi scos la concurs dacă nici un salariat nu va obţine punctajul necesar.