ANUNȚ PROCEDURĂ PROMOVARE INTERNĂ

Serviciul Resurse Umane și Salarizare anunță că în cadrul Sectorului Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic există 1 post de şef Sector Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic prin transformarea unui post de inginer conform pct.5.2 Organigramei aprobate prin HCL nr. 105/29.03.2018.

Potrivit procedurii operaționale privind promovarea personalului din cadrul Serviciului Resurse Umane și Salarizare, doar salariatii ale căror posturi au fost transformate vor depune cerere de participare la examen/concurs până la data de 08.06.2018 ora 16:00.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă.

Condiții:

Diplomă studii universitare în domeniul inginerie autovehicule rutiere.

Bibliografie:

– Ordonanţa nr.19/1997 privind transporturile-republicare,

– O.U.G. nr.11/2013 pentru modificarea şi completarea O.G. nr.27/2011

privind transporturile rutiere,

– Legea nr.109/2014 privind aprobarea O.U.G. nr11/2013 pentru modificarea şi

completarea O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere,

– Ordonanţa nr.27/2011 privind transporturile rutiere,

– O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice-republicare,

– Prevenirea incendiilor la autovehicule- Editura Ministerul Administraţiei şi

Internelor Bucureşti 2005,

– Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturile rutiere.

Potrivit pct.5.2 din Procedura Operațională privind Promovarea Personalului au dreptul să participe în primă fază doar salariaţii ale căror posturi au fost transformate.Dacă prin examenul de promovare , nici un salariat nu obține punctajul pentru ocuparea postului, atunci la concurs pot participa şi alti salariati, sau va fi scos la concurs corespunzător dacă nici un salariat nu va obţine punctajul necesar.