Anunț licitație spațiu

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitație, în vederea închirierii, următoarul spațiu situat în Craiova:

  • Str. Petru Rareș, nr. 11, pivniță – suprafață 22,70 mp, profilul – spații de depozitare

      Menționăm că profilul de activitate nu se poate schimba.

     Licitația publică va avea loc la sediul RAADPFL Craiova, din str. Brestei nr.129A, CUI: RO7403230, în data de 16.09.2020, data limită de depunere a ofertelor 15.09.2020, ora 16:00.

      Prețul documentației de atribuire este de 176,00 lei și se poate achiziționa de la sediul RAADPFL Craiova, Birou Contracte.

      Relații suplimentare la telefon 0251/411214.