Anunț licitație spațiu

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitație în vederea închirierii, următorul spațiu situat in Craiova:

   – Cartier Lăpuș, bloc T6, parter – suprafața 20,94 mp, profilul – magazin general.

      Menționăm că profilul de activitate nu se poate schimba.

      Licitația publică va avea loc la sediul RAADPFL Craiova, din strada Brestei, nr. 129A, CUI: RO7403230, în data de 21.01.2022, data limită de depunere a ofertelor 20.01.2022, ora 16:00.

      Prețul documentației de atribuire este de 176,00 lei și se poate achiziționa de la sediul RAADPFL Craiova, Birou Contracte.

      Relații suplimentare la telefon 0251/411214.