Anunț licitație închiriere spații

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitatie, in vederea inchirierii, urmatoarele spatii situate in Craiova:

  • Brazda lui Novac, bl. K 28, parter – suprafata 91,61 mp, profil: activitate – spatii de depozitare;
  • Lăpuș, bl. O13, garaj la parter – suprafata 16 mp, profil: garaj;
  • Eroilor, nr. 87 – suprafata 80,09 mp, profil: prestari servicii;
  • 7 (sapte) amplasamente pentru montare automate de bauturi calde, a cate 1 (un) mp fiecare, pentru mai multe locatii aflate in administrarea RAADPFL Craiova.

      Mentionam ca profilul de activitate nu se poate schimba.

Licitatia publica va avea loc la sediul RAADPFL Craiova, din str. Brestei nr. 129A, CUI: RO7403230, in data de 23.06.2020, data limita de depunere a ofertelor 22.06.2020, ora 16:00.

Pretul documentatiei de atribuire este de 176,00 lei si se poate achizitiona de la sediul RAADPFL Craiova, Birou Contracte.

Relatii suplimentare, la telefon 0251/411214.