Anunț licitație închiriere spații

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, scoate la licitatie, in vederea inchirierii, urmatoarele spatii situate in Craiova:

  • Eroilor, nr. 87 – suprafata 80,09 mp, profil: prestari servicii;
  • Lipscani, nr. 29 – suprafata 32,86 mp + subsol in suprafata de 29,77 mp pentru depozitare, profil: cafe-bar, snack-bar, fast-food, pizzerie;
  • Lăpuș, bl. O13, garaj la parter – suprafata 16 mp, profil: garaj.

Mentionam ca profilul de activitate nu se poate schimba.

Licitatia publica va avea loc la sediul RAADPFL Craiova, din str. Brestei nr. 129A, CUI: RO7403230, in data de 10.03.2020, data limita de depunere a ofertelor 09.03.2020, ora 16:00.

Pretul documentatiei de atribuire este de 176,00 lei si se poate achizitiona de la sediul RAADPFL Craiova, Birou Contracte.

Relatii suplimentare, la telefon 0251/411214.