Anunt Licitatie

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitatie, in vederea inchirierii, urmatoarele spatii situate in Craiova:

  • str.Fratii Buzesti nr.4A-etaj, profil activitate Sediu Birouri, Avocati, Noatari,  suprafata 20 mp;
  • str. Calea Bucuresti, bl. A13 demisol, profil activitate Asociatii proprietari, suprafata 16,51 mp;
  • cartier Rovine, bl. A64, profil activitate policlinica medicala, suprafata 48,89 mp;
  • str. Calea Bucuresti, bl. A13, sc 4 – demisol, profil activitate Asociatii proprietari, suprafata 42,27 mp;

MENTIONAM CA PROFILUL DE ACTIVITATE NU SE POATE SCHIMBA.

Licitatia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situat in str.Brestei nr.129, CUI: RO 7403230, in data de 15 decembrie 2016, data limita de depunere a ofertelor 14 decembrie 2016, ora 16:00.

Pretul documentatiei de atribuire este de 176 lei, se poate achizitioana de la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul Contracte.

Relatii suplimentare la telefon 0251.411.214.