Anunt Licitatie

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitatie, in vederea inchirierii, urmatoarele spatii situate in Craiova:

  • str. Fratii Buzesti, nr 4A – etaj – suprafata 20 mp, profil Prestari Servicii;
  • str. Nicolae Titulescu, nr. 8 – suprafata de 47 mp, profil Prestari Servicii;
  • Str. Nicolae Romanescu nr 4 – suprafata 300 mp, profil de teren pentru instalarea chioscurilor demondabile cu diverse activitati.

Mentionam ca profilul de activitate nu se poate schimba.  

Licitatia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situat in str.Brestei nr.129, CUI: RO 7403230, in data de 14 martie 2017, data limita de depunere a ofertelor 13 martie 2017, ora 16:00.

Pretul documentatiei de atribuire este de 176 lei, se poate achizitioana de la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul Contracte.

Relatii suplimentare la telefon 0251.411.214.