Anunt Licitatie

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitatie, in vederea inchirierii, urmatoarele spatii situate in Craiova:

  • Str. Nicolae Romanescu nr 4 – suprafata 300 mp, profil de teren pentru instalarea chioscurilor demondabile cu diverse activitati;
  • Str. CAlea Bucuresti Bl. a3, sc 4, demisol –  suprafata 42,27 mp, profil : asociatii de proprietari.

Mentionam ca profilul de activitate nu se poate schimba.

Licitatia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situat in str.Brestei nr.129, CUI: RO 7403230, in data de 16 februarie 2017, data limita de depunere a ofertelor 16 februarie 2017, ora 16:00.

Pretul documentatiei de atribuire este de 176 lei, se poate achizitioana de la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul Contracte.

Relatii suplimentare la telefon 0251.411.214.