ANUNȚ – concursul de consilier juridic din cadrul Centrului Multifuncțional Craiova se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale pentru ocuparea funcțiilor contractuale din cadrul RAADPFL Craiova privind unele deficiențe în organizarea concursului, din motive obiective neputându-se respecta ora și desfășurarea concursului, în temeiul pct.5.5 lit a concursul de consilier juridic din cadrul Centrului Multifuncțional Craiova se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare, respectiv data de 17 iulie 2020.

Candidaturile înregistrate la  prezentul concurs a cărui procedură a fost amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenția de a participa din nou la concurs cu noile date.

În situația în care la reluarea procedurii de concurs în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidații au posibilitatea de a le înlocui.

         RAADPFL Craiova va proceda în timp util la anunțarea candidaților cu privire la reluarea procedurii de concurs telefonic sau prin e-mail.