ANUNT Concesiuni Cimitire

 Concesionarii si mostenitorii concesionarilor ale caror locuri de veci au termenul de concesiune expirat, sunt invitati sa se prezinte la sediul RAADPFL CRaiova, in vederea prelungirii sau reconcesionarii .

Conform HCL 364/2013, dupa 90 de zile de la data expirarii concesiunii, este pierdut dreptul de concesiune iar locul de veci intra in circuitul locurilor libere.

ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA CONCESIUNII

  • cerere;
  • referat de la Administratia Cimitirului;
  • CI concesionar – original si copie;
  • chitanta concesiune.

ACTE NECESARE PENTRU RECONCESIONAREA LOCURILOR DE VECI

  • cereere(din partea tuturor mostenitorilor);
  • adeverinta obtinuta de la RAADPFL sau referat de la ADministratia CImitirului;
  • chitanta de concesiune, act de concesiune;
  • CI mostenitori – original si copie;
  • act notarial in care sa fie precizat locul de veci(certificat de mostenitor, certificat legatar, partaj volutar etc) – copie