ANUNT

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA informeaza cetatenii care depun cereri referitoare la activitatile prestate de regie, ca prevederile Legii nr. 9/2023 pentru modificarea si completarea OUG nr. 41/2016 privind documentele depuse in sustinerea solicitarilor formulate se aplica doar urmatoarelor entitati: institutiilor publice, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si locale precum si persoanelor juridice de drept privat care, potrivit legii, au obtinut statut de utilitate publica sau sunt autorizate sa presteze un serviciu public, in regim de putere publica, prin urmare obligatiile astfel instituite nu sunt aplicabile unitatii noastre.