Anunț

Prin prezenta vă facem cunoscut că, începând cu data prezentei (23.03.2020) se suspendă concursurile demarate pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, iar persoanele care au fost declarate admise la concursurile anterioare urmează să fie angajate după expirarea situației de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020.