Administrarea Cimitirelor

 07

 • Asigura administrarea şi întreţinerea cimitirelor aflate în patrimoniul regiei :

a) Cimitirul UNGURENI – situat în str. Pinului, nr.47 , tel. 0251.522.975; localizare

b) Cimitirul SINEASCA – situat în str. G. Enescu, nr.66 B , tel. 0251.596.085; localizare

c) Cimitirul CRAIOVA NORD – situat în str. Aleea IV Şimnic, nr.89 , tel. 0251.542.198; localizare

d) Cimitirul DOROBANŢIA – situat în str. Buzăului, nr.1;  localizare

SECTORUL ADMINISTRAREA CIMITIRELOR EXECUTA URMATOARELE TIPURI DE LUCRARI CONTRA COST :

 •  Lucrari funerare subterane la comanda concesionarului ( 2 cripte sau 3 cripte suprapuse, cavou cu 4 sau 6 cripte);
 •  Lucrari funerare supraterane la comanda concesionarului, in conformitate cu legislatia privind autorizarea constructiilor.

IMPORTANT DE RETINUT

 • Constructiile funerare sunt executate numai de catre RAADPFL Craiova pe baza unui deviz de lucrari;
 • Devizul de lucrari funerare se intocmeste doar la Biroul Tehnic al RAADPFL Craiova;
 • Administratorul cimitirului este persoana de la care CONCESIONARUL poate obtine informatii corecte;

ACTE NECESARE PENTRU PLATA TAXEI DE INHUMARE :

 • certificat de deces (2 copii) sau adeverință de înhumare (copie și original), după caz;
 • chitanța de concesionare, actul de concesiune sau referatul de la administrația cimitirului (original și copie);
 • 2 copii după cartea de identitate a persoanei care se prezinta la ghișeu. După caz, este necesară și prezența concesionarului.

        Anunțarea și programarea înhumării se face la Administrația Cimitirului, cu cel puțin 24 de ore înainte de data înhumării.

        Taxa de înhumare se plătește la Biroul Pompe Funebre din sediul regiei, strada Brestei, nr. 129 A.

ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA CONCESIUNII :

 • cerere;
 • referat de la Administratia Cimitirului;
 • CI concesionar – original si copie;
 • chitanta concesiune.

        Actele se depun la Biroul Pompe Funebre din sediul regiei, strada Brestei, nr. 129 A.

ACTE NECESARE PENTRU RECONCESIONAREA LOCURILOR DE VECI :

 • cerere (din partea tuturor moștenitorilor/ cumpărătorilor);
 • adeverința obținută de la RAADPFL sau referat de la Administrația Cimitirului;
 • chitanța de concesiune/ act de concesiune (original);
 • carte identitate moștenitori (original și copie);
 • copie act notarial în care să fie precizat locul de veci (certificat de moștenitor, contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat legatar, partaj voluntar etc)

        Actele se depun la Biroul Pompe Funebre din sediul regiei, strada Brestei, nr. 129 A.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE PLACARE (marmură, granit etc) :

 • cerere eliberare autorizație;
 • 2 copii ale cărții de identitate plătitor;
 • copie după actul de concesiune (chitanță concesiune) față/verso;
 • copie carte de identitate concesionar;
 • copie certificat înregistrare (CUI, adresă firmă, denumire firmă) cu care se efectuează lucrarea;
 • copie cărți identitate lucrători.

        Documentele se depun la Casieria Pompe Funebre din sediul regiei, strada Brestei, nr. 129 A.

Acte necesare pentru întocmirea devizului de construcție ( la serviciul Tehnic din cadrul RAADPFL ):

 • Notă dată de administratorul cimitirului (situația din teren);
 • Actul de concesiune, chitanța sau adresa de concesiune (original + copie față și verso);
 • CI concesionar.

 

Acte necesare pentru obținerea adeverinței pentru notar :

 • referat de la Administratia Cimitirului + cerere eliberare adeverință;
 • copie act de identitate solicitant ( după caz, concesionar sau moștenitor );
 • copie certificat de deces al concesionarului ( dacă este cazul ).

        Actele menționate mai sus se depun la secretariatul RAADPFL.

        Adeverința obținută trebuie copiata (originalul este necesar la notariat, iar copia este necesară viitorului concesionar ).

        Locurile de înhumare din cimitirele menționate sunt atribuite în concesiune, la cerere, în condițiile legii și Regulamentului. Se pot concesiona locuri de veci: în caz de deces, persoanelor cu boli grave, în baza actelor medicale eliberate de medicul specialist și celor cu vârsta peste 75 de ani.