Administrarea Cimitirelor

Administrarea cimitirelor

 07

 • Asigura administrarea şi întreţinerea cimitirelor aflate în patrimoniul regiei :

a) Cimitirul UNGURENI – situat în str. Pinului, nr.47 , tel. 0251.522.975;

b) Cimitirul SINEASCA – situat în str. G. Enescu, nr.66 B , tel. 0251.596.085;

c) Cimitirul CRAIOVA NORD – situat în str. Aleea IV Şimnic, nr.89 , tel. 0251.542.198;

d) Cimitirul DOROBANŢIA – situat în str. Buzăului, nr.1, tel. 0771.636.250.

 • Executa lucrari funerare la comanda si contra cost.

SECTORUL ADMINISTRAREA CIMITIRELOR EXECUTA UTMATOARELE TIPURI DE LUCRARI CONTRA COST:

 •  Lucrari funerare subterane la comanda concesionarului ( 2 cripte sau 3 cripte suprapuse, cavou cu 4 sau 6 cripte);
 •  Lucrari funerare supraterane la comanda concesionarului, in conformitate cu legislatia privind autorizarea constructiilor;
 •  Lucrari de finisare a constructiilor funerare, la solicitarea concesionarilor: mozaicare,placare cu marmura, granit, gresie, etc

IMPORTANT DE RETINUT

 • Constructiile funerare sunt executate numai de catre RAADPFL Craiova pe baza unui deviz de lucari;
 • Devizul de lucrari funerare se intocmeste doar la Biroul Tehnic al RAADPFL Craiova;
 • ADMINISTRATORUL cimitirului este persoana de la care CONCESIONARUL poate obtine informatii corecte;

ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA CONCESIUNII

 • cerere;
 • referat de la Administratia Cimitirului;
 • CI concesionar – original si copie;
 • chitanta concesiune.

ACTE NECESARE PENTRU RECONCESIONAREA LOCURILOR DE VECI

 • cerere(din partea tuturor mostenitorilor);
 • adeverinta obtinuta de la RAADPFL sau referat de la Administratia Cimitirului;
 • chitanta de concesiune, act de concesiune;
 • CI mostenitori – original si copie;
 • act notarial in care sa fie precizat locul de veci (certificat de mostenitor, certificat legatar, partaj volutar etc) – copie

ACTE NECESARE PENTRU PLATA TAXEI DE INHUMARE

 • actul de deces + adeverinta de inhumare (copie si original);
 • chitanta de concesionare, actul de concesiune sau referatul de la administratia cimitirului;
 • 2 copii, B.I. (C.I.) al persoanei care se prezinta la ghiseu. Dupa caz, este necesara si prezenta concesionarului.

SOLICITARILE PRIVIND ELIBERAREA ADEVERINTELOR SI AUTORIZATIILOR VOR FI SOLUTIONATE IN 24 ORE, IAR CELE REFERITOARE LA CONCESIONARI SI RECONCESIONARI IN TERMEN DE 48 ORE DE LA INREGISTRARE.