ANUNȚ

privind organizarea concursului de încadrare

a  postului vacant de electrician în  cadrul Direcției Baze Sportive – Birou Administrativ

      Postul  vacant pentru care se organizează concurs este de electrician ,în cadrul Direcției Baze Sportive – Birou Administrativ.        Durata contractului  individual de muncă aferent postului este  nedeterminată cu perioadă de probă.   Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova; copia …
Continuă lectura

ANUNȚ

privind organizarea concursului de încadrare

a  postului vacant de electrician în  cadrul Direcției Baze Sportive – Birou Administrativ

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA-COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

CERINȚELE POSTULUI: Studii superioare economice; Experiență în domeniul financiar-contabil minim 1 an ; Cunoștințe privind prelucrarea automata a datelor; ABILITĂȚI NECESARE POSTULUI: Comunicare Capacitate de a lucre în echipă Capacitate de organizare Analiză și sinteză Gândire analitică Obiectivitate CERINȚE PENTRU EXERCITARE: Inteligență Integritate fizică Atenție concentrată și distributivă Inițiativă Memorie vizuală Spirit organizatoric Capacitate de …
Continuă lectura CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA-COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL BIROULUI MARKETING, VÂNZĂRI, ORGANIZARE TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA  

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: Asigurarea desfășurării activității juridice a Centrului Multifuncțional în conformitate cu normele legale și consilierea sub aspect juridic a Biroului Marketing, Vânzări,Organizare Târguri Și Expoziții elaborarea, implementarea și dezvoltarea  strategiilor și politicilor de marketing în vederea îndeplinirii indicatorilor prevăzuți în proiectele de finanțare. CERINȚELE POSTULUI: Studii superioare juridice absolvite cu diploma de …
Continuă lectura CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL BIROULUI MARKETING, VÂNZĂRI, ORGANIZARE TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA  

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE SPECIALIST MARKETING ÎN CADRUL BIROULUI MARKETING, VÂNZĂRI, ORGANIZARE TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: Elaborarea, implementarea  și  dezvoltarea  strategiilor și politicilor de marketing în vederea îndeplinirii indicatorilor  prevăzuți în proiectele de finanțare. CERINȚELE POSTULUI: Studii superioare de specialitate  sau studii superioare și cursuri de specializare în marketing; Cunoștințe operare  pe calculator; Experiență în domeniul vizat; Cunoștințe foarte bune în desfășurarea campaniilor de marketing; Foarte bune …
Continuă lectura CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE SPECIALIST MARKETING ÎN CADRUL BIROULUI MARKETING, VÂNZĂRI, ORGANIZARE TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

Anunț licitație închiriere spații

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitatie, in vederea inchirierii, urmatoarele spatii situate in Craiova: Brazda lui Novac, bl. K 28, parter – suprafata 91,61 mp, profil: activitate – spatii de depozitare; Lăpuș, bl. O13, garaj la parter – suprafata 16 mp, profil: garaj; Eroilor, nr. 87 – suprafata 80,09 mp, profil: prestari servicii; 7 (sapte) amplasamente …
Continuă lectura Anunț licitație închiriere spații