Arhiva Informatii

Comunicat de presă

De astăzi, Grădina Zoologică din Craiova este mai săracă. Cel mai bătrân exemplar, maimuța Benji, a murit.

De aproximativ o săptămână, prezenta semne de oboseală, nu mai mânca, motiv pentru care medicul Grădinii Zoologice a decis monitorizarea animalului, izolarea acestuia și efectuarea unui tratament de susținere.

Reprezentanții Grădinii Zoologice au anunțat decesul animalului Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Animalelor (DSVSA) Dolj. Cadavrul a fost transportat la sediul acestei instituții pentru eliberarea documentului sanitar veterinar de necropsie.

Exemplarul deținut de Grădina Zoologică din Craiova avea 37 de ani.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL RAADPFL Craiova,

FILIP Aurelia

 

ANUNȚ privind organizarea concursului de incadrare pe postul vacant de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Siguranța Circulației

Postul pentru care se organizeaza concurs este de muncitor necalificat din cadrul Sectorului Siguranța Circulației.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

-cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului societatii;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, portivit legii, dupa caz;

-copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari in legatura cu specialitatea ceruta de post, copiile documentelor care atesa indeplinirea conditiilor specifice;

-copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie sau in specialitatea studiilor;

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

-certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;

-curriculum vitae – model european.

Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs este: 21.05.2018, ora 12:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul societatii , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Păun Marina Ștefania , secretar, telefon 0251411214

Conditiile generale pentru ocuparea postului sunt :

-are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European;

-cunoaste limba romana, scris si vorbit;

-are varsta minima reglementata de prevederile legale;

-are capacitate deplina de exercitiu;

-are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;

– indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

-nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu cerviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibile cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

-spirit de initiativa, comunicare, lucru in echipa, rezistenta la stres;

-să aibă capacitatea de organizare a locului de muncă ;

-disponibil la program de munca prelungit.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs se afiseaza in data de 22.05.2018 , la sediul societatii.

Eventualele contestatii privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs se depun la sediul regiei ,până  in data de 23.05.2018, pana la ora 15:00; persoana de contact secretar Păun Marina Ștefania, telefon 0251411214.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la selectia dosarelor se afiseaza la sediul regiei, in data de 24.05.2018.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :

Interviul se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, in data de 25.05.2018, ora 12:00.

Rezultatul la interviu se afiseaza in data de 25.05.2018 , la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până in data de 29.05.2018, pana la ora 15.00; persoana de contact secretar Păun Marina Ștefania , telefon 0251411214.

Rezultatul solutionarii contestatiilor cu privire la interviu se afiseaza la sediul regiei, in data de 30.05.2018.

Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul RAADPFL Craiova, in data de 31.05.2018.

Tematica de concurs :

– Legea 53/ 2003- Codul Muncii , relații de muncă ;

–  pregatirea locului de muncă ;

– măsurători cu ruleta ;

–  curățirea și întreținerea șabloanelor .

Bibliografia de concurs :

Legea 53/ 2003- Codul Muncii , relații de muncă ;

Lucrări executate pe căi publice de circulație ;

Lucrări de pregatirea terenului pentru efectuarea marcajelor .

Note:

  1. Eventualele contestatii se pot depune dupa selectia dosarelor de concurs si dupa fiecare proba in parte. Rezultatul final al concursului nu se contesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicat de presă

RAADPFL Craiova efectuează, începând de luni, 14 mai, tratamente chimice fitosanitare pentru combaterea omizilor și afidelor. Tratamentele vor fi aplicate cu atomizorul. Substanțele folosite se încadrează în categoria substanțelor toxice de grad 3.

Aplicarea tratamentelor se va desfășura în toate cartierele și parcurile din Craiova, cât și în cimitirele aflate în administrarea RAADPFL.

Perioada de aplicare a tratamentelor se poate prelungi, iar programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo.

Atenționăm publicul craiovean să evite zonele verzi în această perioadă și să nu consume fructe și legume ce au fost expuse acestor substanțe, înainte de a le spăla.

ANUNȚ PROCEDURĂ PROMOVARE INTERNĂ

Serviciul Resurse Umane și Salarizare anunță că în cadrul Secţiei Zone Verzi există 3 posturi de tehnicieni prin transformarea unor posturi de RCC conform pct.5.2 Organigramei aprobate prin HCL nr. 105/29.03.2018.

Potrivit procedurii operaționale privind promovarea personalului din cadrul Serviciului Resurse Umane și Salarizare, doar salariații ale căror posturi au fost transformate vor depune cerere de participare la examen/concurs până la data de 22.05.2018 ora 16:00.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă.

Condiții:

-studii în domeniul agricol.

Bibliografie:

– Legea 53/2003 – Codul Muncii, relaţii de muncă,

– Instrucţiuni proprii de securitate şi sănatate pentru zone verzi,

– Amenajarea şi întretinere spaţii verzi,

– Lucrări de pregatirea terenului,

– Plantarea arborilor, arbustilor, trandafirilor şi florilor,

– Semănatul gazonului şi aşternerea gazonului rulou,

– Îngrijirea plantaţiilor,

– Lucrări executate pe căi publice cu circulaţie.

Potrivit pct.5.2 din Procedura Operațională privind Promovarea Personalului au dreptul să participe în primă fază doar salariaţii ale căror posturi au fost transformate   Dacă prin examenul de promovare nici un salariat nu obține punctajul pentru ocuparea postului, atunci la concurs pot participa şi alti salariati sau va fi scos la concurs corespunzător dacă nici un salariat nu va obţine punctajul necesar.

 

RAADPFL premiază cele mai frumoase grădini din fața blocului!

Competiţia spaţiilor verzi frumos amenajate din fața blocurilor lansată de RAADPFL Craiova a luat sfârșit ieri, 29 aprilie. Datorită numărului mare de aprecieri obținute de doi dintre participanții la concurs, conducerea RAADPFL a decis să îi premieze pe ambii. Astfel, câștigătorii concursului pentru cea mai frumoasă grădină din fața blocului sunt @Ileana-Dora Mirea cu 244 de aprecieri pe pagina RAADPFL și alte 100 de like-uri pe pagina personală  (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1725388360861973&id=100001724765896&hc_location=ufi) și @Nicu Roberta Ana-Maria cu 201 aprecieri la linkul postat pe pagina RAADPFL și alte 48 pe pagina personală (https://www.facebook.com/robertaanamaria.nicu/media_set?set=a.1609006112548455.1073741845.100003172458465&type=3&hc_location=ufi).

”Este o bucurie pentru noi să vedem atât de mulți craioveni care au răspuns concursului lansat de RAADPFL. Săptămâna 23-29 aprilie am numit-o simbolic Săptămâna Gospodarului și i-am provocat pe toți craiovenii care locuiesc la bloc să trimită fotografii cu grădina din fața blocului. Joi, 3 mai, vom merge să premiem câștigătorii”,

a declarat Aurelia Filip, director general RAADPFL Craiova.

Astfel, joi, de la ora 11.00, așteptăm alături de noi jurnaliști pentru a-i premia pe cei mai buni gospodari ai orașului. Drept premiu, câștigătorii vor primi diplome, flori și copaci pe care să îi planteze în grădina din fața blocului.

Mulțumim tuturor celor care ne-ați trimis fotografii, vom ține cont de toate părerile dumneavoastră!