Arhiva Informatii

ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a 2 posturi vacante de agent pază din cadrul Secției Pază și Ordine

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt de agent pază din cadrul Secției Pază și Ordine.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoarele:

• cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al RAADPFL Craiova;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
• copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
• copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;
• certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezinta cel mai tarziu până la data desfasurării primei probe a concursului;
• curriculum vitae – model european;
• copie certificate nastere și certificate căsătorie;
• copie certificate / CI copii;
• copie CI soț/soție;
• copie adeverință cu perioada de muncă lucrată dupa 01.01.2011.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 24.05.2019, ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt :
• are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
• cunoaște limba româna, scris si vorbit;
• are varstă minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercitiu;
• are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
• îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
• studii medii;
• atestat pază;
Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 27.05.2019, la sediul RAADPFL Craiova.
Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 28.05.2019, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.
Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 29.05.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:
1. Interviul : se desfasoara la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 30.05.2019, ora 10:00.

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 30.05.2019, la sediul regiei.

Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 31.05.2019, pănă la ora 15:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.
Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afisează la sediul regiei, în data de 03.06.2019.
Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 03.06.2019.

BILIOGRAFIE:

Legea 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă;
Legea 333/2003 privind paza obiectivelor ,bunurilor,valorilor și protecția persoanelor;
Legea 307/2006 cu modificările și completările ulterioare,referitoare la apărarea împotriva incendiilor ;
Legea 53/2003 cu modificările și

TEMATICĂ:
• Sistemul de pază și dispozitivul de pază;
• Mijloace tehnice folosite în pază;
• Postul și agentul de pază;
• Obligațiile și atribuțiile de pază;
• Atribuțiile și răspunderile personalului de pază;
• Accesul în obiectiv,controlul persoanelor;
• Principalele reguli de comportament,reguli de protecția muncii și PSI.

Note:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

Anunț – ACHIZITIE AUTOUTILITARA N1 CU 2 LOCURI + BENA – SECOND HAND (Tip PICK-UP)

ACHIZITIE AUTOUTILITARA N1 CU 2 LOCURI + BENA – SECOND HAND (Tip PICK-UP)

Tip anunt/contract: cumparari directe – furnizare
COD CPV:34144700-5- Vehicule utilitare (Rev.2)
Valoare estimata: 23.000,00 lei fara TVA

Data limita de depunere oferta: 20.05.2019, ora 08.00 (la sediul autoritatii contractante din Craiova, str Brestei, nr 129A sau pe e-mail raadpfl.achizitii@yahoo.ro)

Conditii referitoare la contract:
Se va semna un contract/comanda intre parti. Plata in termen aproximativ 5 zile de la data finalizarii achizitiei si receptiei produsului.
Criterii de atribuire:
Toate cerintele tehnice trebuie indeplinite integral. Dupa evaluarea tuturor caracteristicilor tehnice si conditiilor specificate in descriere criteriul de atribuire va fi: pretul cel mai scazut. Orice oferta incompleta va fi declarata neconforma de autoritatea contractanta.

Conditii de participare:
Oferta tehnica si financiara. Produsul sa fie livrabil imediat.
Date si caracteristici tehnice:
-Categoria de folosinta: AUTOUTILITARA N1;
-Stare: Functionabila, second hand;
– RAR efectuat-DA;
-Carte de indentitate ROMANIA-DA;
– Numar axe-2;
-Tractiune fata;
-Culoare-Alb;
-Motor cilindree-maxim 1500 cm3;
-Putere motor-maxim 63 KV;
-Combustibil-motorina;
-Cutie de viteze-5+1 trepte;
-ABS-DA;
-Radio CD-DA;
-Aer conditionat-DA;
-Scut protectie motor-DA;
-Computer de bord-DA;
-Ceas digital-DA;
-Servodirectie-DA;
-Obloane spate bena-sistem de rabatare;
-Scaun sofer cu sistem de reglare-DA;
-Centuri de siguranta pretensionate;
-Nr locuri- 2 locuri;
-Autoturismul adus din exterior, nerulat in Romania;
-Anul de fabricatie- minim 2009;
-Euro 4 sau 5-DA;
-Fara accident in istoric;
-Numar de kilometri reali pe bord- maxim 120.000 km;
-Carte service-DA;
-Roata de rezerva-DA

Informatii suplimentare:
Telefonic: ing. Pirvulescu Cosmin, telefon mobil:0753093883 sau prin e-mail.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la vanzare apartament

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la vanzare urmatorul apartament situat in Craiova:

– Cartier Rovine, str. Mihail Strejan, nr. 2, Bl. 14, sc. 2, ap. 8, in suprafata de 48,49 mp + balcon in suprafata de 2,37 mp.

Procedura de atribuire a contractului de vanzare-cumparare va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, din str. Brestei nr. 129A, CUI: RO 7403230, in data de 28.05.2019, data limita de depunere a ofertelor 27.05.2019, ora 16.00.

Pretul documentatiei de atribuire este de 176,00 lei si se poate achizitiona de la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul Contracte.

Relatii suplimentare, la telefon 0251.411.214.

Licitații închiriere spații

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitatie publica-negociere directa, in vederea inchirierii, urmatoarele spatii situate in Craiova:

– Cartier Rovine, B-dul Nicolae Iorga, Bl. E1, parter – suprafata 106,77 mp, profil: prestari servicii;
– Str. Unirii nr. 35(actual 31) – suprafata 72,40 mp, la care se adauga 5,60 mp cale acces, profil: spatii de depozitare in alte constructii;
– B-dul Nicolae Titulescu, Bl. 19, parter – suprafata 17,20 mp, profil: prestari servicii.

Mentionam ca profilul de activitate nu se poate schimba.

Licitatia publica va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, din str. Brestei nr. 129A, CUI: RO 7403230, in data de 28.05.2019, data limita de depunere a ofertelor 27.05.2019, ora 16.00.

Pretul documentatiei de atribuire este de 176,00 lei si se poate achizitiona de la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul Contracte.

Relatii suplimentare, la telefon 0251.411.214.

ACHIZITIE AUTOUTILITARA 7 LOCURI + BENA – SECOND HAND

Tip anunt/contract: cumparari directe – furnizare
COD CPV:34144700-8- Vehicule utilitare (Rev.2)
Valoare estimata: 55.000,00 lei fara TVA

Data limita de depunere oferta: 14.05.2019, ora.08.00 (la sediul autoritatii contractante din Craiova, str Brestei, nr 129A sau pe e-mail raadpfl.achizitii@yahoo.ro)

Conditii referitoare la contract:

Se va semna un contract/comanda intre parti. Plata in termen aproximativ 5 zile de la data finalizarii achizitiei si receptiei produsului.

Criterii de atribuire:
Toate cerintele tehnice trebuie indeplinite integral. Dupa evaluarea tuturor caracteristicilor tehnice si conditiilor specificate in descriere criteriul de atribuire va fi: pretul cel mai scazut. Orice oferta incompleta va fi declarata neconforma de autoritatea contractanta.

Conditii de participare:
Oferta tehnica si financiara. Produsul sa fie livrabil imediat.

Date si caracteristici tehnice:
Tip :AUTOUTILITARA 7 locuri si bena transport marfa
Stare : Functionabila, second hand;
RAR efectuat- DA
Carte de identitate ROMANIA – DA
Total masa autorizata = 3.500 kg;
Sarcina utila = aproximativ 1.200- 1.500 kg;
Masa maxima autorizata pe axa fata = aproximativ 1.800 kg
Masa maxima autorizata pe axa spate = aproximativ 2.000 kg
Numar axe = 2;
Tractiune fata;
Culoare = alb
Motor cilindree = maxim 2000 cm³;
Putere motor = maxim 116 CP;
Combustibil = motorina;
Filtru particule = da;
Cutie viteza manuala 5+1 trepte;
ABS – da;
Radio Cd = da;
Aer conditionat = da;
Inchidere centralizata = da;
Geamuri electrice fata = da;
Scut protectie motor = da;
Computer de bord = da;
ABS = da;
Ceas digital = da;
Cotiera sofer reglabila pe inaltime + rabatibila = da;
Lampi de semnalizare in oglinzi laterale = da;
Servodirectie = da;
Obloanele benei din Aluminiu = da;
Obloane laterale + oblon spate bena = sistem de rabatare
Scaun sofer cu sistem de reglare = da;
Centuri de siguranta pretensionate;
Bancheta fata = 2 locuri ( in afara de scaunul soferului);
Unic proprietar
Anul de inmatriculare = minim 2014;
Euro 5 = da;
Vanzatorul trebuie sa faca dovada pe cartea service/garantie ca autoutilitara are revizie efectuata in perioada de garantie la o unitate service autorizata unde sunt specificati si nr de km si data efectuarii reviziei
Fara accident in istoric;
Numar de kilometrii reali pe bord = maxim 110000 km ( pentru conformitate , cumparatorul are dreptul verificarii la reprezentanta marcii al numarului de kilometrii. Nu se accepta verificare la alte unitati ;
Carte service = da;
Vanzatorul trebuie sa fie persoana juridica, platitor de TVA, iar la vanzare se va emite factura fiscala pentru deducerea TVA-ului de catre cumparator .Daca autoutilitara este adusa din exterior, pe factura de achizitie trebuie sa fie inscrisi numarul de kilometri ai aotoutilitarei la data achizitiei .
Roata de rezerva = da.
Efectuare test la o reprezentanta Fiat pentru conformitatea celor mai sus inainte de incheiera contractului de vanzare si emiterea facturii .
Informatii suplimentare:
Telefonic: ing. Pirvulescu Cosmin, telefon mobil:0753093883 sau prin e-mail.